Dansk som andetsprog A
Ny ordning

2018 - Vejledende opgavesæt 1Varighed: 5 timer

Prøvegenrer


Debatindlæg
Når du skriver et debatindlæg, skal du redegøre for og diskutere et fagligt emne på baggrund af et debatindlæg i fx en avis. Da din læser ikke på forhånd kender dette debatindlæg, skal du redegøre for de synspunkter, der er i teksten. Dit mål er både at gøre din læser klogere på emnet og på debattørens forskellige synspunkter. Disse synspunkter skal du løbende forholde dig til og begrunde, hvorfor du er enig eller uenig med debattøren.

Genreskabelon for et debatindlæg:
 • Redegør overordnet for problemstillingen
 • Redegør for debattørens forskellige synspunkter og holdninger til problemstillingen
 • Vurder debattørens synspunkter og begrund løbende, hvorfor du er enig eller uenig med debattøren i hans eller hendes synspunkter.


Analyserende artikel
Når du skriver en analyserende artikel, skal du formidle din forståelse af teksten klart for en læser, der ikke kender den. Din rolle er at forklare din læser, hvad der står i teksten, og ved hjælp af konkrete analyser af det der står i teksten, skal du forklare, hvordan du mener teksten skal forstås. Herefter skal du på baggrund af dine analyser forsøge at fortolke, hvad meningen med teksten kan være. Som led i dit arbejde med teksten skal du gøre bruge af relevante analysebegreber og anden danskfaglig viden og eventuelt perspektivere teksten til et overordnet emne.

Genreskabelon for en analyserende artikel:
 • Beskriv kort, hvad teksten handler om
 • Forklar gennem konkrete analyser af eksempler fra teksten, hvordan du mener at teksten skal forstås.
 • Forsøg med hjælp fra dine analyser af teksten at forklare hvad meningen med teksten kan være.
 • Relater dine analyser og fortolkninger til et emne, du har arbejdet med eller til lignende problematikker, du kender til.
Henvisningspraksis


I dansk som andetsprog A gælder som i andre fag, at alle kilder skal dokumenteres. Du skal derfor
 • præsentere det materiale, du anvender i din artikel
 • henvise til materialet enten i fodnoter eller direkte i teksten
Du skal ikke vedlægge anvendt materiale i bilag eller udarbejde en litteraturliste.

Forslag til, hvordan du kan henvise til forfattere og tekster fra hæftet eller forfattere i andet materiale:
Når du første gang henviser til eller citerer fra en forfatter fra hæftet eller en forfatter fra et andet materiale, skal du præsentere både forfatter og citat oplyse følgende i en fodnote:
 • Forfatter
 • Titel
 • Udgiver
 • Årstal
 • Link (hvis der er tale om internetmateriale)

a. Eksempel på henvisning til forfatter og tekst i hæftet:
Hovedpersonen i novellen er beskrevet som ”forfængelig og ikke til at holde ud.”1

b. Eksempel på henvisning til materiale:
Medieforsker ved Københavns Universitet Henrik Søndergaard mener, at DR’s underholdningsprogrammer af denne grund er vigtige for at fastholde seerne, hvilket han citeres for i artiklen Borgerlige vil sætte DR på slankekur fra Berlingske Tidende den 1. januar 2014: ”Hvis man fjerner det underholdende, så vil man se, at DR samlet set får færre seere.”21 Stig Dalager: Det der gror. Gyldendal, 2010, s. 2
2 Henrik Dannemand Jensen og Kristian Lindberg. Borgerlige vil sætte DR på slankekur. Berlingske, 01.01.14
http://www.b.dk/kultur/borgerlige-vil-saette-dr-paa-slankekur
Opgave 1


Skriv en analyserende artikel om, hvilke mål der er vigtige i livet.
I din artikel skal du analysere og fortolke H. C. Andersens eventyr: Fem fra en ærtebælg. (tekst 1). Du skal have særligt fokus på at karakterisere ærterne, og hvad de vil nå i livet.

Din analyserende artikel skal blandt andet besvare følgende:
 • Hvilket miljø foregår teksten i?
 • Hvordan vil du karakterisere de fem ærter og deres holdninger til, hvad de skal nå i livet?
 • Hvilke eventyrtræk har teksten?
 • Hvad er efter din mening tekstens centrale konflikt og tema?
Du skal skrive minimum 1000 ord.

Tekst 1:
H.C. Andersen: Fem fra en ærtebælg

Eventyret er fra 1852. Retskrivningen er moderniseret.Opgave 2


Skriv en analyserende artikel om det moderne menneskes ansvar i forhold til plastikforurening. I din artikel skal du lave en analyse og fortolkning af En verden af plastik. Introduktion (tekst 2).
Du skal desuden perspektivere til animationsfilmen Poseidon and Man on the Beach (tekst 3).

Din analyserende artikel skal blandt andet besvare følgende:
 • Hvad er filmens budskab?
 • Hvordan bruges de filmiske virkemidler til at understøtte filmens budskab?
 • Hvem henvender filmen En verden af plastik sig til?
 • Sammenlign med animationsfilmen Poseidon and man on the beach.
Du skal skrive minimum 1000 ord.

Tekst 2:
Plastic Change: En Verden Af Plastik. Introduktion

En Verden af Plastik er et undervisningsforløb fra 2017 udviklet af organisationen Plastic Change. Plastic Change er en dansk miljøorganisation, der arbejder for at skabe opmærksomhed om konsekvenserne af plastikforurening af havene.
Forløbet henvender sig til gymnasieelever i geografi- og biologi-undervisningen. Dette klip er introduktionen til undervisningsforløbet.

Tekst 3:
The Animation Workshop: Poseidon and Man on the Beach

Animationsfilmen er lavet af et hold studerende fra The Animation Workshop14 i Viborg, som fik til opgave at producere en film om plastikforurening i havet for den danske nonprofit-organisation Plastic Change.
Filmen har haft over 50 mio. visninger på Facebook.


Opgave 3


Skriv et debatindlæg om fattigdom i Danmark, hvor du diskuterer Puk Sabbers debatindlæg De findes faktisk – de fattige (tekst 4). I dit debatindlæg skal du redegøre for synspunkterne i Puk Sabbers tekst og vurdere hendes argumentation.
Som en central del af dit debatindlæg skal du diskutere hendes synspunkter.
 • Hvad er Puk Sabbers hovedsynspunkt og hvilke andre vigtige synspunkter fremfører hun?
 • Hvordan vurderer du Puk Sabbers måde at argumentere på? Er hun god til at argumentere for sine holdninger? Begrund dine vurderinger.
 • Hvad er din holdning til eksistensen af fattigdom i Danmark? Begrund din holdning.
Du skal skrive minimum 1000 ord.

Tekst 4:
Puk Sabber: De findes faktisk – de fattige

Teksten er en klumme fra Ekstra Bladet den 25. november 2013. Puk Sabber er socialrådgiver.LYD

Oplysninger til brug for Copydan


Tekster
1. H. C. Andersen: Fem fra en ærtebælg. Oprindelig trykt i Folkekalender fra Danmark, 1853, udkommet i december 1852. Her i moderniseret udgave fra http://visitandersen.dk/

2. Plastic Change: En verden af plastik. Introduktion.
https://www.youtube.com/channel/UCgLD-akVpdrJPPds2qoNA8g

3. The Animation Workshop: Poseidon and Man on the Beach
https://www.facebook.com/plasticchangeinternational/videos/374814382916055/

4. Puk Sabber: De findes faktisk – de fattige. I: Ekstra Bladet 25. november, 2013