Dansk som andetsprog A
Ny ordning

2018 - Vejledende opgavesæt 2Varighed: 5 timer

Prøvegenrer


Debatindlæg
Når du skriver et debatindlæg, skal du redegøre for og diskutere et fagligt emne på baggrund af et debatindlæg i fx en avis. Da din læser ikke på forhånd kender dette debatindlæg, skal du redegøre for de synspunkter, der er i teksten. Dit mål er både at gøre din læser klogere på emnet og på debattørens forskellige synspunkter. Disse synspunkter skal du løbende forholde dig til og begrunde, hvorfor du er enig eller uenig med debattøren.

Genreskabelon for et debatindlæg:
 • Redegør overordnet for problemstillingen
 • Redegør for debattørens forskellige synspunkter og holdninger til problemstillingen
 • Vurder debattørens synspunkter og begrund løbende, hvorfor du er enig eller uenig med debattøren i hans eller hendes synspunkter.


Analyserende artikel
Når du skriver en analyserende artikel, skal du formidle din forståelse af teksten klart for en læser, der ikke kender den. Din rolle er at forklare din læser, hvad der står i teksten, og ved hjælp af konkrete analyser af det der står i teksten, skal du forklare, hvordan du mener teksten skal forstås. Herefter skal du på baggrund af dine analyser forsøge at fortolke, hvad meningen med teksten kan være. Som led i dit arbejde med teksten skal du gøre bruge af relevante analysebegreber og anden danskfaglig viden og eventuelt perspektivere teksten til et overordnet emne.

Genreskabelon for en analyserende artikel:
 • Beskriv kort, hvad teksten handler om
 • Forklar gennem konkrete analyser af eksempler fra teksten, hvordan du mener at teksten skal forstås.
 • Forsøg med hjælp fra dine analyser af teksten at forklare hvad meningen med teksten kan være
 • Relater dine analyser og fortolkninger til et emne, du har arbejdet med eller til lignende problematikker, du kender til
Henvisningspraksis


I dansk som andetsprog A gælder som i andre fag, at alle kilder skal dokumenteres. Du skal derfor
 • præsentere det materiale, du anvender i din artikel
 • henvise til materialet enten i fodnoter eller direkte i teksten
Du skal ikke vedlægge anvendt materiale i bilag eller udarbejde en litteraturliste.

Forslag til, hvordan du kan henvise til forfattere og tekster fra hæftet eller forfattere i andet materiale:
Når du første gang henviser til eller citerer fra en forfatter fra hæftet eller en forfatter fra et andet materiale, skal du præsentere både forfatter og citat oplyse følgende i en fodnote:
 • Forfatter
 • Titel
 • Udgiver
 • Årstal
 • Link (hvis der er tale om internetmateriale)

a. Eksempel på henvisning til forfatter og tekst i hæftet:
Hovedpersonen i novellen er beskrevet som ”forfængelig og ikke til at holde ud.”1

b. Eksempel på henvisning til materiale:
Medieforsker ved Københavns Universitet Henrik Søndergaard mener, at DR’s underholdningsprogrammer af denne grund er vigtige for at fastholde seerne, hvilket han citeres for i artiklen Borgerlige vil sætte DR på slankekur fra Berlingske Tidende den 1. januar 2014: ”Hvis man fjerner det underholdende, så vil man se, at DR samlet set får færre seere.”21 Stig Dalager: Det der gror. Gyldendal, 2010, s. 2
2 Henrik Dannemand Jensen og Kristian Lindberg. Borgerlige vil sætte DR på slankekur. Berlingske, 01.01.14
http://www.b.dk/kultur/borgerlige-vil-saette-dr-paa-slankekur
Opgave 1


Skriv en analyserende artikel om forholdet mellem forældre og børn.
I din artikel skal du analysere og fortolke novellen Storebælt af Katrine Marie Guldager (tekst 1). Din analyserende artikel skal blandt andet besvare følgende:
 • Hvordan vil du karakterisere fortælleren?
 • Hvilken generation tilhører fortælleren, og hvordan fremstiller hun deres værdier? Giv eksempler på, hvordan det fremgår af novellen.
 • Hvordan opfatter fortælleren forholdet til sine børn? Begrund det med eksempler fra novellen.
 • Hvad er efter din mening tekstens centrale konflikt og tema? Hvordan fremgår det af novellen? Begrund det med konkrete eksempler.
Du skal skrive minimum 1000 ord.

Tekst 1:
Katrine Marie Guldager: Storebælt

Novellen er en del af novelleserien En mand steg af toget ..., der blev trykt første gang i DSB’s magasin Ud & Se i 2010. 12 danske forfattere, herunder Katrine Marie Guldager, blev bedt om at skrive et bidrag, der indeholder sætningen ’en mand steg af toget ...’. Hvad, der i øvrigt sker, er helt op til forfatterne selv. Katrine Marie Guldager blev født i 1966.Opgave 2


Skriv en analyserende artikel om det moderne menneskes forhold til naturen. I din artikel skal du analysere og fortolke uddraget fra tv-udsendelsen Alene i Vildmarken (tekst 2).
Din analyserende artikel skal blandt andet besvare følgende:
 • Hvad er hensigten med tv-udsendelsen Alene i Vildmarken? Begrund dine vurderinger med eksempler fra filmen.
 • Hvordan anvendes de filmiske virkemidler til at fastholde seernes interesse?
  Giv konkrete eksempler fra filmen.
 • Hvordan er deltagerne fremstillet? Giv konkrete eksempler.
 • Hvilken betydning har naturen for deltagerne i Alene i Vildmarken? Giv konkrete eksempler.
Du skal skrive minimum 1000 ord.

Tekst 2:
DR1: Alene i vildmarken

Alene i Vildmarken er en tv-serie på DR1 fra 2018.
Otte danskere skal forsøge at overleve alene i vildmarken i et meget øde område i det nordlige Norge, og de skal filme sig selv med håndholdt kamera. Den, der klarer sig længst tid alene, vinder.
I dette indledende klip fra seriens første afsnit følger vi nogle af deltagerne på den første dag.


Opgave 3


Skriv et debatindlæg om brug af sociale medier, hvor du diskuterer Jonas Vibsig Berdings tekst Generation Facebook (tekst 3). I debatindlægget skal du redegøre for hans synspunkter og vurdere argumentationen. Som en central del af dit debatindlæg skal du diskutere de synspunkter og holdninger han giver udtryk for.
 • Hvad er Jonas Vibsig Berdings hovedsynspunkt? Begrund det med eksempler fra teksten.
 • Hvilke andre vigtige synspunkter og holdninger har han?
 • Er du enig i udsagnet ”Internettet stjæler vores jordforbindelse, indtil vi til sidst hænger dinglende med dets trådløse wire om halsen”? Begrund dine synspunkter.
 • Hvad er din holdning til brug af sociale medier? Begrund dine holdninger.
Du skal skrive minimum 1000 ord.

Tekst 3:
Jonas Vibsig Berding: Generation Facebook

Teksten er et essay fra Politiken 20. april 2013. Jonas Vibsig Berding12 er folkeskoleelev.LYD

Oplysninger til brug for Copydan


Tekster
1. Katrine Marie Guldager: Storebælt. Ud og Se 2010. Novellen er udgivet i elektronisk form i samarbejde mellem forfatteren, Lindhardt og Ringhof og Ud & Se.

2. DR1: Alene i vildmarken. Sæson 2 bliver sendt på DR1 fra januar 2018.

3. Jonas Vibsig Berding: Generation Facebook. Politiken 20. april 2013.