Dansk som andetsprog A
Ny ordning

Tirsdag den 13. august 2019
kl. 09.00-14.00

Prøvegenrer


Debatindlæg
Når du skriver et debatindlæg, skal du diskutere et fagligt emne på baggrund af synspunkterne i en tekst. Da din læser ikke på forhånd kender den tekst, du skal diskutere, skal du redegøre for de synspunkter, som er i teksten. Dit mål er at gøre din læser klogere på både emnet og på forskellige vinkler og synspunkter, man kan anlægge på emnet. Desuden skal du vurdere modpartens argumentation og dernæst argumentere for dine holdninger til emnet og forsøge at overbevise din læser om, at du har ret.

Analyserende artikel
Når du skriver en analyserende artikel, skal du analysere og fortolke en tekst og formidle din tekstforståelse klart for en læser, der ikke kender teksten. Din rolle er at forklare din læser, hvad der står i teksten, og hvordan teksten – også dét, der gemmer sig mellem linjerne – skal forstås. Som led i dit arbejde med teksten skal du gøre brug af relevante begreber samt analytisk og danskfaglig viden og perspektivere teksten til et overordnet emne.Henvisningspraksis


I dansk som andetsprog A gælder som i andre fag, at alle kilder skal dokumenteres. Du skal derfor præsentere det materiale, du anvender i din artikel, og henvise til det enten i fodnoter eller direkte i teksten.
Du skal ikke vedlægge anvendt materiale i bilag eller udarbejde en litteraturliste.
Når du henviser, kan du med fordel anvende den praksis, som er beskrevet herunder, men det kan også være, at du har lært det på en lidt anden måde på din skole. Det vigtigste er, at den henvisningspraksis, du vælger, bruges konsekvent hele vejen gennem din tekst.

Forslag til, hvordan du henviser til tekster fra hæftet eller andet materiale:
Når du første gang henviser til eller citerer fra en tekst i hæftet eller andet materiale, skal du præsentere teksten med de fulde oplysninger og oplyse følgende i en fodnote:
 • Forfatter
 • Titel
 • Udgiver
 • Årstal
 • Link (hvis der er tale om internetmateriale)

Eksempel på henvisning til tekst i hæftet:
Hovedpersonen i novellen Det der gror er beskrevet som ”forfængelig og ikke til at holde ud.”1

Eksempel på henvisning til materiale:
Medieforsker ved Københavns Universitet Henrik Søndergaard mener, at DR’s underholdningsprogrammer af denne grund er vigtige for at fastholde seerne, hvilket han udtrykker i artiklen Borgerlige vil sætte DR på slankekur fra Berlingske Tidende den 1. januar 2014: ”Hvis man fjerner det underholdende, så vil man se, at DR samlet set får færre seere.”2


1 Stig Dalager: Det der gror. Gyldendal, 2010, s. 2
2 Henrik Dannemand Jensen og Kristian Lindberg: Borgerlige vil sætte DR på slankekur. Berlingske, 01.01.14.
http://www.b.dk/kultur/borgerlige-vil-saette-dr-paa-slankekur
Opgave 1


Du skal skrive en analyserende artikel om måden, børn kan blande fantasi og virkelighed. Som en del af artiklen skal du analysere og fortolke Tove Janssons novelle Skoven (tekst 1). Du skal bruge eksempler fra teksten i din besvarelse.
Din artikel skal blandt andet besvare følgende:
 • Hvordan vil du karakterisere de to hovedpersoner?
 • Hvordan er novellens opbygning og fortælleforhold?
 • Hvordan bruger børnene fantasi i deres leg i skoven, og hvilken betydning har fantasien for dem?
 • Hvad er efter din mening tekstens centrale tema? Du skal vise det med eksempler fra teksten.
Du skal skrive minimum 1000 ord.

Tekst 1:
Tove Jansson: Skoven

Tove Jansson (1914-2001) var en finlandssvensk forfatter og billedkunstner. Novellen Skoven stammer fra novellesamlingen Rejse med let bagage fra 1987.Opgave 2


Du skal skrive en analyserende artikel om kommunikationen i kampagnefilmen Red din fars dag (tekst 2). Som en del af besvarelsen skal du lave en analyse og fortolkning af filmen.
Din artikel skal blandt andet besvare følgende:
 • Hvad er filmens emne og hensigt?
 • Hvordan bruges virkemidler, herunder filmiske virkemidler, og med hvilken effekt?
 • Hvem er målgruppen, og hvordan søger kampagnen at ramme den?
 • Synes du, at filmens kommunikation er vellykket? Begrund dit svar.
Du skal skrive minimum 1000 ord.

Tekst til video:
Kræftens bekæmpelse: Red din fars dag

Videoen er en del af en kampagne lanceret af Kræftens bekæmpelse i 2018.


Fædre
Opgave 3


Du skal skrive et debatindlæg om kommunikation på Facebook. I debatindlægget skal du redegøre for hovedsynspunkter i Katrine Marie Guldagers tekst Facebook gør os alle sammen dummere (tekst 3) og vurdere argumentationen. Som en central del af din besvarelse skal du diskutere tekstens synspunkter.
Dit debatindlæg skal blandt andet besvare følgende:
 • Hvad er tekstens hovedsynspunkt, og hvilke andre vigtige synspunkter er der?
 • Hvordan vurderer du tekstens argumentation?
 • Hvordan forholder du dig til udsagnet ”Så snart folk begynder at diskutere og bruge Facebook som et supplement eller en regulær erstatning af den offentlige debat, går det galt”?
 • Hvad er din egen holdning til emnet kommunikation på Facebook? Begrund den.
Du skal skrive minimum 1000 ord.

Tekst 3:
Katrine Marie Guldager: Facebook gør os alle sammen dummere

Teksten er en kronik, som blev trykt i Politiken den 29. juni 2016. Katrine Marie Guldager er en dansk forfatter født i 1966.LYD

Oplysninger til brug for Copydan


1. Tove Jansson: Skoven. I: Tove Jansson: Rejse med let bagage, oprindeligt udgivet på svensk, 1987. Udkommet på dansk på Gyldendal, 2018

2. Kræftens bekæmpelse: Red din fars dag, 2018. https://www.youtube.com/watch?v=1uBLo-36ImQ

3. Katrine Marie Guldager: Facebook gør os alle sammen dummere. I: Politiken, 29. juni 2016.
https://politiken.dk/debat/kroniken/art5627761/Facebook-gør-os-alle-sammen-dummereOrtografi og tegnsætning følger originalerne. Trykfejl er dog rettet.