Dansk A

Digital eksamensopgave med adgang til internettet


IT-forsøg

Februar 2015

Vejledning


Vejledning specielt til dette opgavesæt
Dette opgavesæt indeholder 4 opgaver med tilhørende tekster. Opgaveformuleringerne og de trykte tekster findes i opgavehæftet. På cd´en er opgaver og tekstmateriale anbragt sammen og nummereret på samme måde som i hæftet.

Du skal besvare én af opgaverne
Vælg selv en overskrift til opgaven.

Kildeoplysninger
Oplysninger om kilderne til de enkelte tekster findes i teksternes manchetter på opgavesiderne.

Henvisninger til video- og lydklip
Du kan henvise til dele af video- og lydklip f.eks. ved at angive afspillerens minut- og sekundtal for henholdsvis starten og afslutningen af den del af en tekst, du benytter.Henvisninger til tekst, video- og lydklip


Henvisningspraksis

I Dansk A gælder som i andre fag, at alle kilder skal dokumenteres. Du skal derfor præsentere de kilder, du anvender i din artikel, og henvise til dem i fodnoter.

Du skal ikke vedlægge anvendt materiale i bilag eller udarbejde en litteraturliste.

Når du henviser kan du med fordel anvende den praksis, som er beskrevet herunder.

Henvisning til tekst fra hæftet:

Når du citerer fra en tekst i hæftet, skal du skrive side og linjetal i parentes i teksten. Hvis det er et videoklip, skriver du minut- og sekundtal.

Eksempel:

Hovedpersonen i novellen er beskrevet som ”forfængelig og ikke til at holde ud.” (s.2, l.34)

Henvisning til internetmateriale og trykt materiale

Når du henviser til eller citerer fra trykt materiale eller en tekst på internettet, skal du præsentere teksten med de fulde oplysninger og oplyse følgende i en fodnote:

Internetmateriale: Forfatter.Titel. Udgiver, årstal. Besøgt. Link.

Trykt materiale: Forfatter. Titel. Udgiver, årstal.

Eksempel:

Medieforsker ved Københavns Universitet Henrik Søndergaard mener, at DR’s underholdningsprogrammer af denne grund er vigtige for at fastholde seerne, hvilket han udtrykker i artiklen Borgerlige vil sætte DR på slankekur fra Berlingske Tidende den 1. januar 2014: ”Hvis man fjerner det underholdende, så vil man se, at DR samlet set får færre seere. Også de programmer, som politikerne synes, at det er vigtigt, at befolkningen ser og bruger af oplysningsgrunde, vil få færre seere.” 1

1 Jensen, Henrik Dannemand og Kristian Lindberg. Borgerlige vil sætte DR på slankekur. Berlingske Tidende, 01.01.14. Besøgt 31.03.14. http://www.b.dk/kultur/borgerlige-vil-saette-dr-paa-slankekurOpgave 1


Skriv en analyserende artikel om uddraget af tv-udsendelsen Gintberg på kanten – Bogense (tekst 1).
Din artikel skal indeholde en analyse og fortolkning af Gintberg på kanten – Bogense, hvor du bl.a. karakteriserer de filmiske og sproglige virkemidler og brugen af humor.
Giv en genremæssig perspektivering, hvor du bl.a. sammenligner med, hvordan andre tv-udsendelser, dokumentarfilm o.l. anvender fakta- og fiktionskoder.

I denne opgave kan du bruge materiale fra internettet


Tekst 1:
Gintberg på kanten – Bogense

Jan Gintberg (f. 1963) er dansk standup-komiker m.m.
Udsendelsen er redigeret og tilrettelagt af Jan Gintberg, Mikkel Tyrrestrup m.fl.
Uddraget er udsendelsens begyndelse (00:00 - 07:15). Hele udsendelsen varer 28 minutter.
Udsendelsen blev sendt første gang på DR1 den 20. oktober 2011.


Opgave 2


Skriv en analyserende artikel om Pletten (tekst 2).
Din artikel skal indeholde en analyse og fortolkning af Pletten, hvor du bl.a. undersøger novellens fremstilling af hovedpersonen på det ydre og det indre plan.
Giv en perspektivering efter eget valg, fx litteraturhistorisk, tematisk eller genremæssig. Inddrag uddraget fra forfatterweb.dk i din perspektivering.

I denne opgave kan du bruge materiale fra internettet


Tekst 2:
Astrid Saalbach: Pletten

Teksten er fra novellesamlingen Månens ansigt (1985).
Astrid Saalbach (f. 1955) er dansk forfatter.


Tekst 3:
Katrine Lehmann Sivertsen: Astrid Saalbach

Teksten er fra forfatterweb.dk.
Katrine Lehmann Sivertsen skriver forfatterportrætter for forfatterweb.dk.
Opgave 3


Skriv en introducerende artikel om politiske taler.
Som en central del af artiklen skal du karakterisere brugen af appelformer og andre virkemidler i uddraget af Mogens Lykketofts tale (tekst 4a og 4b). Du skal desuden komme ind på, hvad der kendetegner politiske taler, idet du inddrager andre eksempler og materiale fra internettet. Du kan inddrage Talens komposition (tekst 5).

Som tillæg til din artikel skal du skrive en metatekst på ca. 300 ord om de formidlingsmæssige valg, du har truffet i artiklen; du kan bl.a. komme ind på dit valg af materiale, fokus, indhold og form, herunder virkemidler.

I denne opgave skal du bruge materiale fra internettet


Tekst 4a:
Mogens Lykketoft: Tale på valgaftenen

Talen blev holdt, da det ved folketingsvalget februar 2005 blev klart, at Socialdemokraterne havde tabt valget.
Mogens Lykketoft (f. 1946) er dansk politiker, formand for Socialdemokraterne 2001-05.


Tekst 4b:
Mogens Lykketoft: Tale på valgaftenen

Uddraget er fra talens begyndelse (00:00 - 04:50). Hele talen varer 17 minutter.
Klippet er en privatoptagelse lagt på Youtube.
Tekst 5:
Birgitte Darger m.fl.: Talens komposition

Uddraget er fra bogen Begreb om dansk (2009).Opgave 4


Skriv en diskuterende artikel om holdninger til reality-tv.
Som en central del af din artikel skal du gøre rede for synspunkterne i Derfor ser jeg Paradise Hotel (tekst 6) og karakterisere måden, der argumenteres på.
Diskuter synspunkterne, idet du inddrager andre perspektiver på emnet, som du finder på internettet.

I denne opgave skal du bruge materiale fra internettet


Tekst 6:
Kristian Villesen: Derfor ser jeg Paradise Hotel

Artiklen blev bragt i Information den 13. marts 2010.
Kristian Villesen (f. 1978) er dansk journalist.
Oplysninger til brug for Copydan


Anvendt materiale:

Gintberg på kanten – Bogense.
DR1. Bragt første gang den 20. oktober 2011.
Bringes i henhold til aftale med Undervisningsministeriet og Copydan.

Astrid Saalbach: Pletten.
Månens ansigt.
Gyldendal, 1985.

Katrine Lehmann Sivertsen: Astrid Saalbach.
Forfatterweb.dk.

Mogens Lykketoft: Tale på valgaftenen.

Mogens Lykketoft: Tale på valgaftenen.
Lagt på Youtube den 26. juni 2008.

Foto af Mogens Lykketoft:
http://www.denstoredanske.dk/Dags_dato/9._januar/Personer/1946/Mogens_Lykketoft.

Birgitte Darger m.fl.: Talens komposition.
Begreb om dansk.
Dansklærerforeningens Forlag, 2009.

Kristian Villesen: Derfor ser jeg Paradise Hotel.
Information den 13. marts 2010.