Dansk

Digital eksamensopgave med adgang til internettet

Torsdag den 28. maj 2015
kl. 09.00-14.00

Vejledning


Vejledning specielt til dette opgavesæt
Dette opgavesæt indeholder fire opgaver med tilhørende tekster. Opgaveformuleringerne og de trykte tekster findes i opgavehæftet. På cd´en er opgaver og tekstmateriale anbragt sammen og nummereret på samme måde som i hæftet.

Du skal besvare én af opgaverne
Vælg selv en overskrift til opgaven.

Kildeoplysninger
Oplysninger om kilderne til de enkelte tekster findes i teksternes manchetter på opgavesiderne.

Henvisninger til video- og lydklip
Du kan henvise til dele af video- og lydklip f.eks. ved at angive afspillerens minut- og sekundtal for henholdsvis starten og afslutningen af den del af en tekst, du benytter.Henvisninger til tekst, video- og lydklip


Henvisningspraksis

I Dansk A gælder som i andre fag, at alle kilder skal dokumenteres. Du skal derfor præsentere de kilder, du anvender i din artikel, og henvise til dem i fodnoter.

Du skal ikke vedlægge anvendt materiale i bilag eller udarbejde en litteraturliste.

Når du henviser kan du med fordel anvende den praksis, som er beskrevet herunder.

Henvisning til tekst fra hæftet:

Når du citerer fra en tekst i hæftet, skal du skrive side og linjetal i parentes i teksten. Hvis det er et videoklip, skriver du minut- og sekundtal.

Eksempel:

Hovedpersonen i novellen er beskrevet som ”forfængelig og ikke til at holde ud.” (s.2, l.34)

Henvisning til internetmateriale og trykt materiale

Når du henviser til eller citerer fra trykt materiale eller en tekst på internettet, skal du præsentere teksten med de fulde oplysninger og oplyse følgende i en fodnote:

Internetmateriale: Forfatter.Titel. Udgiver, årstal. Besøgt. Link.

Trykt materiale: Forfatter. Titel. Udgiver, årstal.

Eksempel:

Medieforsker ved Københavns Universitet Henrik Søndergaard mener, at DR’s underholdningsprogrammer af denne grund er vigtige for at fastholde seerne, hvilket han udtrykker i artiklen Borgerlige vil sætte DR på slankekur fra Berlingske Tidende den 1. januar 2014: ”Hvis man fjerner det underholdende, så vil man se, at DR samlet set får færre seere. Også de programmer, som politikerne synes, at det er vigtigt, at befolkningen ser og bruger af oplysningsgrunde, vil få færre seere.” 1

1 Jensen, Henrik Dannemand og Kristian Lindberg. Borgerlige vil sætte DR på slankekur. Berlingske Tidende, 01.01.14. Besøgt 31.03.14. http://www.b.dk/kultur/borgerlige-vil-saette-dr-paa-slankekurOpgave 1


Skriv en analyserende artikel om uddraget af tv-udsendelsen Blok på bistand (tekst 1).
Din artikel skal indeholde en analyse og fortolkning af Blok på bistand, hvor du bl.a. karakteriserer måden at fremstille problemer og personer på og brugen af filmiske virkemidler, herunder fiktions- og faktakoder.
Giv en genremæssig perspektivering.

I denne opgave kan du bruge materiale fra internettet


Tekst 1:
DR: Blok på bistand

Materialet er tre uddrag af den anden af fire tv-dokumentarudsendelser, som følger en række beboere i et socialt boligbyggeri i Holbæk. Hele udsendelsen varer 30 minutter. Den blev sendt første gang på DR1 26. november 2014.

Opgave 2


Skriv en analyserende artikel om Kost og logi (tekst 2).
Din artikel skal indeholde en analyse og fortolkning af Kost og logi, hvor du bl.a. karakteriserer fortællerens selvforståelse og relation til ekskæresten.
Giv en perspektivering til fx tema, hvor du inddrager anmeldelsen af Lise Garsdal (tekst 3).

I denne opgave kan du bruge materiale fra internettet


Tekst 2:
Anja Otterstrøm: Kost og logi

Teksten er fra forfatterens første novellesamling Enebørn (2010).
Anja Otterstrøm (f. 1966) er dansk forfatter.


Tekst 3:
Lise Garsdal: Otterstrøm pirker til hverdagsangsten med for træg symbolik

Teksten er uddrag af en anmeldelse i Politiken 15. maj 2012 af Anja Otterstrøms anden novellesamling En ikke ualmindelig bivirkning (2012). Lise Garsdal er litteraturanmelder.Opgave 3


Skriv en introducerende artikel om tv-satire.
Som en central del af artiklen skal du karakterisere fremstillingen af persontyper og brugen af virkemidler i de to satireprogrammer Danish Dynamite (tekst 4a ) og Krysters Kartel (tekst 4b ).
Du kan inddrage Hanne Bruuns artikel (tekst 5).
Du skal desuden inddrage materiale fra internettet.

Som tillæg til din artikel skal du skrive en metatekst på ca. 300 ord om de formidlingsmæssige valg, du har truffet i artiklen; du kan bl.a. komme ind på dit valg af materiale, fokus, indhold og form, herunder virkemidler.

I denne opgave skal du bruge materiale fra internettet


Tekst 4a:
TV2 Zulu: Danish Dynamite

Materialet er uddrag af satireprogrammet Danish Dynamite med karakteren Jeppe K. Denne episode blev sendt første gang på TV2 Zulu 3. april 2014.Tekst 4b:
DR2: Krysters Kartel

Materialet er uddrag af satireprogrammet Krysters Kartel, sendt første gang på DR2 9. oktober 2009.Tekst 5:
Hanne Bruun: Politisk og social selvrefleksion i dansk tv-satire

Teksten er uddrag af en artikel fra den journalistiske vidensbase cfje.dk (2006).
Hanne Bruun er universitetslektor.
Opgave 4


Skriv en diskuterende artikel om tonen i den offentlige debat.
Som en central del af din artikel skal du gøre rede for synspunkterne i blogindlægget Samfundet avler vrede (tekst 6) og karakterisere måden, der argumenteres på.
Diskuter synspunkterne, idet du inddrager klippet fra tv-udsendelsen Ti stille, kvinde (tekst 7 ) og evt. andet materiale, som du finder på internettet.

I denne opgave kan du bruge materiale fra internettet


Tekst 6:
Sørine Gotfredsen: Samfundet avler vrede

Teksten er et blogindlæg fra Berlingske Tidendes hjemmeside, 11. november 2014.
Sørine Gotfredsen (f. 1967) er dansk teolog og forfatter.


Tekst 7:
DR: Ti stille, kvinde

Klippet er fra den første af tre udsendelser, hvor journalisten Michael Jeppesen interviewer en række kvindelige politikere og debattører, som har modtaget stødende henvendelser på nettet. Desuden opsøger han nogle af de personer, som har skrevet til disse kvinder.
Klippet starter 20 minutter inde i udsendelsen. Hele udsendelsen varer 30 minutter og blev sendt første gang på DR2 6. november 2014.
Oplysninger til brug for Copydan


Anvendt materiale:

DR: Blok på bistand
DR1. Bragt første gang 26. november 2014.
Bringes i henhold til aftale med Undervisningsministeriet og Copydan.

Anja Otterstrøm: Kost og logi
Enebørn. Bahnhof, 2010.

Lise Garsdal: Otterstrøm pirker til hverdagsangsten med for træg symbolik
Politiken 15. maj 2012.

TV2: Danish Dynamite
TV2 Zulu. Bragt første gang 3. april 2014.
Bringes i henhold til aftale med Undervisningsministeriet og Copydan.
DR: Krysters Kartel
DR2. Bragt første gang 9. oktober 2009.
Bringes i henhold til aftale med Undervisningsministeriet og Copydan.

Hanne Bruun: Politisk og social selvrefleksion i dansk tv-satire
cfje.dk 2006

Sørine Gotfredsen: Samfundet avler vrede
b.dk, 11. november 2014

DR: Ti stille, kvinde
DR2. Bragt første gang 6. november 2014.
Bringes i henhold til aftale med Undervisningsministeriet og Copydan.