Dansk A

Digital eksamensopgave med adgang til internettet

Tirsdag den 11. august 2015
kl. 09.00-14.00

Vejledning


Vejledning specielt til dette opgavesæt
Dette opgavesæt indeholder fire opgaver med tilhørende materiale. Opgaveformuleringerne og de trykte tekster findes i opgavehæftet. På cd´en er opgaver og tekstmateriale anbragt sammen og nummereret på samme måde som i hæftet.

Du skal besvare én af opgaverne
Vælg selv en overskrift til din opgave.

Kildeoplysninger
Oplysninger om kilderne til de enkelte tekster findes i teksternes manchetter på opgavesiderne.

Henvisninger til video- og lydklip
Du kan henvise til dele af video- og lydklip fx ved at angive afspillerens minut- og sekundtal for henholdsvis starten og afslutningen af den del af en tekst, du benytter.Henvisninger til tekst, video- og lydklip


Henvisningspraksis

I Dansk A gælder som i andre fag, at alle kilder skal dokumenteres. Du skal derfor præsentere de kilder, du anvender i din artikel, og henvise til dem i fodnoter.

Du skal ikke vedlægge anvendt materiale i bilag eller udarbejde en litteraturliste.

Når du henviser kan du med fordel anvende den praksis, som er beskrevet herunder.

Henvisning til tekst fra hæftet:

Når du citerer fra en tekst i hæftet, skal du skrive side og linjetal i parentes i teksten. Hvis det er et videoklip, skriver du minut- og sekundtal.

Eksempel:

Hovedpersonen i novellen er beskrevet som ”forfængelig og ikke til at holde ud.” (s.2, l.34)

Henvisning til internetmateriale og trykt materiale

Når du henviser til eller citerer fra trykt materiale eller en tekst på internettet, skal du præsentere teksten med de fulde oplysninger og oplyse følgende i en fodnote:

Internetmateriale: Forfatter.Titel. Udgiver, årstal. Besøgt. Link.

Trykt materiale: Forfatter. Titel. Udgiver, årstal.

Eksempel:

Medieforsker ved Københavns Universitet Henrik Søndergaard mener, at DR’s underholdningsprogrammer af denne grund er vigtige for at fastholde seerne, hvilket han udtrykker i artiklen Borgerlige vil sætte DR på slankekur fra Berlingske Tidende den 1. januar 2014: ”Hvis man fjerner det underholdende, så vil man se, at DR samlet set får færre seere. Også de programmer, som politikerne synes, at det er vigtigt, at befolkningen ser og bruger af oplysningsgrunde, vil få færre seere.” 1

1 Jensen, Henrik Dannemand og Kristian Lindberg. Borgerlige vil sætte DR på slankekur. Berlingske Tidende, 01.01.14. Besøgt 31.03.14. http://www.b.dk/kultur/borgerlige-vil-saette-dr-paa-slankekurOpgave 1


Skriv en analyserende artikel om klippet fra tv-serien 1864 (tekst 1).
Din artikel skal indeholde en analyse og fortolkning af klippet fra tv-serien 1864, hvor du bl.a. karakteriserer fremstillingen af krigen, herunder brugen af filmiske virkemidler.
Giv en perspektivering, fx til andre krigsskildringer.
Du kan inddrage billedet af Jørgen Sonne: Dybbøl, dansk skanse under artilleribombardement (tekst 2) i din perspektivering.

I denne opgave kan du bruge materiale fra internettet


Tekst 1:
DR: 1864

Klip fra syvende afsnit af tv-serien 1864. Klippet er fra 15:10-20:15. Serien er instrueret af Ole Bornedal, og afsnittet blev sendt på DR1 d. 23. november 2014.

Serien handler om krigen mellem Danmark og Preussen i 1864. I syvende afsnit skildres et afgørende slag ved Dybbøl Skanse, som indledes med et bombardement. I klippet optræder en række personer, bl.a. danske soldater i mørkeblå uniformer, nogle på vagt på skansen, andre på vej hen til skansen, to personer fra nutiden, som læser en efterladt dagbog fra krigen, en preussisk minister i natskjorte, en preussisk general, preussiske soldater med røde bånd på huen, som venter på at angribe, en fødende kvinde, en dansk statsminister med høj hat på gaden i København.

Tekst 2:
Jørgen Sonne: Dybbøl, dansk skanse under artilleribombardement.

Billedet skildrer krigen i 1864, men er malet i 1871.Opgave 2


Skriv en analyserende artikel om Spejlbilleder (tekst 3).
Din artikel skal indeholde en analyse og fortolkning af Spejlbilleder, hvor du bl.a. karakteriserer fortælleren, undersøger familierelationerne og fortolker titlen.
Giv en perspektivering, fx til tema eller genre. Du kan heri inddrage anmeldelsen Menneskers famlende søgen efter mening (tekst 4).

I denne opgave kan du bruge materiale fra internettet


Tekst 3:
Gyrðir Eliasson: Spejlbilleder

Teksten er fra novellesamlingen Mellem træerne (2011). Gyrðir Eliasson (f. 1961) er islandsk forfatter.

Tekst 4:
Anders Juhl Rasmussen: Menneskers famlende søgen efter mening

Teksten er uddrag af en anmeldelse i Kristeligt Dagblad 28. september 2011. Anders Juhl Rasmussen er litteraturforsker og litteraturanmelder.Opgave 3


Skriv en introducerende artikel om sanges funktion.
Som en central del af din artikel skal du undersøge tematikken i Forstadsdrømme (tekst 5). Desuden skal du belyse, hvilken rolle sangtekster spiller i samfundet og for den enkelte.
I din artikel skal du inddrage Rundt om på jorden er der børn, der bor … (tekst 6) og andet materiale som du finder på internettet.
Som tillæg til din artikel skal du skrive en metatekst på ca. 300 ord om de formidlingsmæssige valg, du har truffet i artiklen; du kan bl.a. komme ind på dit valg af materiale, fokus, indhold og form, herunder virkemidler.

I denne opgave skal du bruge materiale fra internettet


Tekst 5:
Nik & Jay: Forstadsdrømme

Sangen er fra 2013. Nik & Jay er en dansk popduo.

Tekst 6:
Amalie Kestler: Rundt om på jorden er der børn, der bor ...

Teksten er et uddrag af en artikel fra Politiken 1. november 2014. Amalie Kestler (f. 1976) er dansk journalist.Opgave 4


Skriv en diskuterende artikel om vores opfattelser af medieskabte figurer.
Som en del af din artikel skal du gøre rede for centrale synspunkter i Vi elsker tegneserie-bøsser i eventyrland (tekst 7) og karakterisere måden, der argumenteres på.
Diskuter synspunkterne, idet du inddrager andre perspektiver på emnet, som du finder på internettet.

I denne opgave skal du bruge materiale fra internettet


Tekst 7:
Anders Hougaard: Vi elsker tegneserie-bøsser i eventyrland

Teksten er fra Information 21. maj 2014. Anders Hougaard er universitetslektor.Oplysninger til brug for Copydan


Anvendt materiale:

1864, instruktion Ole Bornedal.
Miso Film, 2014.
Bringes i henhold til aftale mellem Undervisningsministeriet og Copydan.

Gyrðir Eliasson: Spejlbilleder
Mellem træerne.
Torgard, 2011.

Anders Juhl Rasmussen: Menneskers famlende søgen efter mening.
Kristeligt Dagblad 28. september 2011.

Nik og Jay: Forstadsdrømme.
Copenhagen Records, 2013.

Amalie Kestler: Rundt om på jorden er der børn, der bor …
Politiken 1. november 2014.

Anders Hougaard: Vi elsker tegneserie-bøsser i eventyrland.
Information 21. maj 2014.

Billede:
Jørgen Sonne: Dybbøl, dansk skanse under artilleribombardement (maleri 1871). Frederiksborgmuseet.