Dansk A

Digital eksamensopgave med adgang til internettet

Fredag den 27. maj 2016
kl. 09.00-14.00

Vejledning


Vejledning specielt til dette opgavesæt
Dette opgavesæt indeholder fire opgaver med tilhørende materiale. Opgaveformuleringerne og de trykte tekster findes i opgavehæftet. På cd´en er opgaver og tekstmateriale anbragt sammen og nummereret på samme måde som i hæftet.

Du skal besvare én af opgaverne
Vælg selv en overskrift til din opgave.

Kildeoplysninger
Oplysninger om kilderne til de enkelte tekster findes i teksternes manchetter på opgavesiderne.

Henvisninger til video- og lydklip
Du kan henvise til dele af video- og lydklip fx ved at angive afspillerens minut- og sekundtal for henholdsvis starten og afslutningen af den del af en tekst, du benytter.Henvisninger til tekst, video- og lydklip


Henvisningspraksis

I Dansk A gælder som i andre fag, at alle kilder skal dokumenteres. Du skal derfor præsentere de kilder, du anvender i din artikel, og henvise til dem i fodnoter.

Du skal ikke vedlægge anvendt materiale i bilag eller udarbejde en litteraturliste.

Når du henviser kan du med fordel anvende den praksis, som er beskrevet herunder.

Henvisning til tekst fra hæftet:

Når du citerer fra en tekst i hæftet, skal du skrive side og linjetal i parentes i teksten. Hvis det er et videoklip, skriver du minut- og sekundtal.

Eksempel:

Hovedpersonen i novellen er beskrevet som ”forfængelig og ikke til at holde ud.” (s.2, l.34)

Henvisning til internetmateriale og trykt materiale

Når du henviser til eller citerer fra trykt materiale eller en tekst på internettet, skal du præsentere teksten med de fulde oplysninger og oplyse følgende i en fodnote:

Internetmateriale: Forfatter.Titel. Udgiver, årstal. Besøgt. Link.

Trykt materiale: Forfatter. Titel. Udgiver, årstal.

Eksempel:

Medieforsker ved Københavns Universitet Henrik Søndergaard mener, at DR’s underholdningsprogrammer af denne grund er vigtige for at fastholde seerne, hvilket han udtrykker i artiklen Borgerlige vil sætte DR på slankekur fra Berlingske Tidende den 1. januar 2014: ”Hvis man fjerner det underholdende, så vil man se, at DR samlet set får færre seere. Også de programmer, som politikerne synes, at det er vigtigt, at befolkningen ser og bruger af oplysningsgrunde, vil få færre seere.” 1

1 Jensen, Henrik Dannemand og Kristian Lindberg. Borgerlige vil sætte DR på slankekur. Berlingske Tidende, 01.01.14. Besøgt 31.03.14. http://www.b.dk/kultur/borgerlige-vil-saette-dr-paa-slankekurOpgave 1


Skriv en analyserende artikel om de to valgvideoer Liberal Alliance: 2025-plan (tekst 1) og Enhedslisten: Fællesskab fungerer (tekst 2 ).
Din artikel skal indeholde en sammenlignende analyse og fortolkning af de to valgvideoer (tekst 1 og 2). Du skal bl.a. karakterisere kommunikationssituationen og videoernes retoriske og filmiske virkemidler.
Giv en perspektivering til fx genre eller andre argumenterende tekster.

I denne opgave kan du bruge materiale fra internettet.


Tekst 1:
Liberal Alliance: 2025-plan

Materialet er en valgvideo produceret af Liberal Alliance i forbindelse med folketingsvalget 2015.
Tekst 2:
Enhedslisten: Fællesskab fungerer

Materialet er en valgvideo produceret af Enhedslisten i forbindelse med folketingsvalget 2015.

Opgave 2


Skriv en analyserende artikel om Vesterhavet (tekst 3).
Din artikel skal indeholde en analyse og fortolkning af novellen, hvor du bl.a. undersøger, hvordan hovedpersonen fremstilles.
Giv en perspektivering til fx tema eller genre.

I denne opgave kan du bruge materiale fra internettet.


Tekst 3:
Adda Djørup: Vesterhavet

Teksten er fra novellesamlingen Poesi og andre former for trods (2015). Adda Djørup (f. 1972) er dansk forfatter.Opgave 3


Skriv en introducerende artikel om pressefotoets funktion.
Som en central del af din artikel skal du undersøge, hvilken rolle de tilhørende fotos spiller i forhold til teksten Reddet! Endelig! Europa! Men lige om lidt opdager de, at ingenting er, som de drømte om ... (tekst 4). Du skal desuden inddrage ét eller flere andre pressefotos.
I din artikel skal du inddrage videoen Hvad er et godt pressefoto? (tekst 5 ).

Som tillæg til din artikel skal du skrive en metatekst på ca. 300 ord om de formidlingsmæssige valg, du har truffet i artiklen; du kan bl.a. komme ind på dit valg af materiale, fokus, indhold og form, herunder virkemidler.

I denne opgave skal du bruge materiale fra internettet.


Tekst 4:
Henriette Lind: Reddet! Endelig! Europa! Men lige om lidt opdager de, at ingenting er, som de drømte om ...

Teksten er fra politiken.dk, 12. juli 2015. Henriette Lind er dansk journalist.
Artiklen hører til en serie på 46 fotos taget af fotograf Jacob Ehrbahn på den græske ø Lesbos.Tekst 5:
Thomas Borberg: Hvad er et godt pressefoto?

Materialet er en informationsvideo med Thomas Borberg, som er fotochef på Politiken.

Opgave 4


Skriv en diskuterende artikel om, hvordan reality-tv påvirker vores virkelighedsopfattelse.
Som en del af din artikel skal du redegøre for centrale synspunkter i Socialpornografisk tv (tekst 6) og karakterisere måden, der argumenteres på.
Diskuter synspunkterne, idet du inddrager andre perspektiver på debatten, som du finder på internettet.

I denne opgave skal du bruge materiale fra internettet.


Tekst 6:
Susanne Boysen: Socialpornografisk tv

Teksten er en artikel fra Jyllands-Posten 26. november 2011. Susanne Boysen er danskstuderende.Oplysninger til brug for Copydan


Anvendt materiale:

1. 2025-plan.
Liberal Alliance, 2015. Her fra: www.valgvideo.dk.
Bringes i henhold til aftale mellem Undervisningsministeriet og Copydan.

2. Fællesskab fungerer.
Enhedslisten, 2015. Her fra: www.valgvideo.dk.
Bringes i henhold til aftale mellem Undervisningsministeriet og Copydan.

3. Adda Djørup: Vesterhavet.
Poesi og andre former for trods. Samleren, 2015.

4. Henriette Lind: Reddet! Endelig! Europa! Men lige om lidt opdager de, at ingenting er, som de drømte om …
Politiken.dk, 12. juli 2015.

5. Thomas Borberg: Hvad er et godt pressefoto?
Copenhagen Photo Festival, 2015.
Bringes i henhold til aftale mellem Undervisningsministeriet og Copydan.

6. Susanne Boysen: Socialpornografisk tv.
Jyllands-Posten, 26. november 2011.

Billeder:
Jacob Ehrbahn: Tre pressefotos. Politiken.dk, 12. juli 2015.