Dansk A

Digital eksamensopgave med adgang til internettet

Fredag den 11. august 2017
kl. 09.00-14.00

Vejledning


Vejledning specielt til dette opgavesæt
Dette opgavesæt indeholder fire opgaver med tilhørende materiale. Opgaveformuleringerne og de trykte tekster findes i opgavehæftet.
På cd´en er opgaver og tekstmateriale anbragt sammen og nummereret på samme måde som i hæftet.

Du skal besvare én af opgaverne
Vælg selv en overskrift til din opgave.

Kildeoplysninger
Oplysninger om kilderne til de enkelte tekster findes i teksternes manchetter på opgavesiderne.

Henvisninger til video- og lydklip
Du kan henvise til dele af video- og lydklip fx ved at angive afspillerens minut- og sekundtal for henholdsvis starten og afslutningen af den del af en tekst, du benytter.Henvisninger til tekst, video- og lydklip


Henvisningspraksis

I Dansk A gælder som i andre fag, at alle kilder skal dokumenteres. Du skal derfor præsentere de kilder, du anvender i din artikel, og henvise til dem i fodnoter.

Du skal ikke vedlægge anvendt materiale i bilag eller udarbejde en litteraturliste.

Når du henviser kan du med fordel anvende den praksis, som er beskrevet herunder.

Henvisning til tekst fra hæftet

Når du citerer fra en tekst i hæftet, skal du skrive side og linjetal i parentes i teksten. Hvis det er et videoklip, skriver du minut- og sekundtal.

Eksempel:

Hovedpersonen i novellen er beskrevet som ”forfængelig og ikke til at holde ud.” (s.2, l.34)

Henvisning til internetmateriale og trykt materiale

Når du henviser til eller citerer fra trykt materiale eller en tekst på internettet, skal du præsentere teksten med de fulde oplysninger og oplyse følgende i en fodnote:

Internetmateriale: Forfatter.Titel. Udgiver, årstal. Besøgt. Link.

Trykt materiale: Forfatter. Titel. Udgiver, årstal.

Eksempel:

Medieforsker ved Københavns Universitet Henrik Søndergaard mener, at DR’s underholdningsprogrammer af denne grund er vigtige for at fastholde seerne, hvilket han udtrykker i artiklen Borgerlige vil sætte DR på slankekur fra Berlingske Tidende den 1. januar 2014: ”Hvis man fjerner det underholdende, så vil man se, at DR samlet set får færre seere. Også de programmer, som politikerne synes, at det er vigtigt, at befolkningen ser og bruger af oplysningsgrunde, vil få færre seere.” 1

1 Jensen, Henrik Dannemand og Kristian Lindberg. Borgerlige vil sætte DR på slankekur. Berlingske Tidende, 01.01.14. Besøgt 31.03.14. http://www.b.dk/kultur/borgerlige-vil-saette-dr-paa-slankekurOpgave 1


Skriv en analyserende artikel om Nederen forældre.
Din artikel skal indeholde en analyse og fortolkning af Nederen forældre (tekst 1), hvor du bl.a. karakteriserer kampagnefilmens vinkel på emnet og brugen af filmiske virkemidler.
Giv en genremæssig perspektivering. Herunder kan du inddrage andre eksempler på kampagnefilm om emnet.

I denne opgave kan du bruge materiale fra internettet.


Tekst 1:
Rådet for Sikker Trafik: Nederen forældre

Filmen er en kampagnevideo fra 2014.

Opgave 2


Skriv en analyserende artikel om digtene Danmark er så grimt at det gør ondt (tekst 2) og Der dufter af grillmad (tekst 3).
Din artikel skal indeholde en sammenlignende analyse og fortolkning af de to digte, hvor du bl.a. karakteriserer det Danmarksbillede, digtene tegner, og brugen af sproglige virkemidler.
Giv en perspektivering, fx til tema eller genre.

I denne opgave kan du bruge materiale fra internettet.


Tekst 2:
Peter Laugesen: Danmark er så grimt at det gør ondt

Teksten er fra digtsamlingen Når engle bøvser jazz (1998). Peter Laugesen (f. 1942) er dansk forfatter.


Tekst 3:
Lars Skinnebach: Der dufter af grillmad

Teksten er fra digtsamlingen Det mindste paradis (2000). Lars Skinnebach (f. 1973) er dansk forfatter.Opgave 3


Skriv en introducerende artikel om reportagegenren.
Som en central del af din artikel skal du karakterisere den journalistiske fremstilling i Regnbue-demonstration samlede spraglet flok i Mariager (tekst 4), herunder brugen af sproglige virkemidler.
Du skal desuden forklare, hvad der kendetegner reportagen som genre, idet du inddrager andre eksempler og materiale fra internettet. Du kan inddrage Om avisreportagen (tekst 5).

Som tillæg til din artikel skal du skrive en metatekst på ca. 300 ord om de formidlingsmæssige valg, du har truffet i artiklen; du kan bl.a. komme ind på dit valg af materiale, fokus, indhold og form, herunder virkemidler.

I denne opgave skal du bruge materiale fra internettet.


Tekst 4:
Erik Jensen: Regnbue-demonstration samlede spraglet flok i Mariager

Teksten er fra Politiken 15. november 2014. Erik Jensen er journalist.


Tekst 5:
Lisbet Borker og Povl Erik Brøndgaard: Om avisreportagen

Teksten er et uddrag fra lærebogen Den bearbejdede virkelighed (1990). Lisbet Borker og Povl Erik Brøndgaard er gymnasielærere.Opgave 4


Skriv en diskuterende artikel om mediernes ansvar, når de fremstiller kontroversielle personer.
Som en del af din artikel skal du gøre rede for centrale synspunkter i Mediemaskinen fordømmer terrorister – men gør dem også til globale celebrities (tekst 6) og karakterisere måden, der argumenteres på.
Diskuter synspunkterne, idet du inddrager andre perspektiver på debatten, som du finder på internettet.

I denne opgave skal du bruge materiale fra internettet.


Tekst 6:
Rune Lykkeberg: Mediemaskinen fordømmer terrorister – men gør dem også til globale celebrities

Teksten er bragt i Politiken, 29. august 2015. Rune Lykkeberg (f. 1974) er journalist.LYD

Oplysninger til brug for Copydan


Anvendt materiale:

1. Rådet for Sikker Trafik: Nederen Forældre.
Rådet for Sikker Trafik, 2014.
Bringes i henhold til aftale mellem Undervisningsministeriet og Copydan.

2. Peter Laugesen: Danmark er så grimt at det gør ondt.
Når engle bøvser jazz. Borgen 1998.

3. Lars Skinnebach: Der dufter af grillmad.
Det mindste paradis. Gyldendal 2000.

4. Erik Jensen: Regnbuen samlede spraglet flok i Mariager.
Politiken 15. november 2014.

5. Lisbet Borker og Povl Erik Brøndgaard: Om avisreportagen.
Den bearbejdede virkelighed. Amanda 1990.

6. Rune Lykkeberg: Mediemaskinen fordømmer terrorister – men gør dem også til globale celebrities.
Politiken 29. august 2015.

Billeder:
Side 10:
Foto af Lasse Kofod fra artiklen Erik Jensen: Regnbue-demonstration samlede spraglet flok i Mariager,
Politiken, 15. november 2014.