Dansk A

Digital eksamensopgave med adgang til internettet
Gammel ordning

Fredag den 1. december 2017
kl. 09.00-14.00

Vejledning


Vejledning specielt til dette opgavesæt
Dette opgavesæt indeholder fire opgaver med tilhørende materiale. Opgaveformuleringerne og de trykte tekster findes i opgavehæftet.
På cd’en er opgaver og tekstmateriale anbragt sammen og nummereret på samme måde som i hæftet.

Du skal besvare én af opgaverne
Vælg selv en overskrift til din opgave.

Kildeoplysninger
Oplysninger om kilderne til de enkelte tekster findes i teksternes manchetter på opgavesiderne.

Henvisninger til video- og lydklip
Du kan henvise til dele af video- og lydklip fx ved at angive afspillerens minut- og sekundtal for henholdsvis starten og afslutningen af den del af en tekst, du benytter.Henvisninger til tekst, video- og lydklip


Henvisningspraksis

I Dansk A gælder som i andre fag, at alle kilder skal dokumenteres. Du skal derfor præsentere de kilder, du anvender i din artikel, og henvise til dem i fodnoter.

Du skal ikke vedlægge anvendt materiale i bilag eller udarbejde en litteraturliste.

Når du henviser kan du med fordel anvende den praksis, som er beskrevet herunder.

Henvisning til tekst fra hæftet

Når du citerer fra en tekst i hæftet, skal du skrive side og linjetal i parentes i teksten. Hvis det er et videoklip, skriver du minut- og sekundtal.

Eksempel:

Hovedpersonen i novellen er beskrevet som ”forfængelig og ikke til at holde ud.” (s.2, l.34)

Henvisning til internetmateriale og trykt materiale

Når du henviser til eller citerer fra trykt materiale eller en tekst på internettet, skal du præsentere teksten med de fulde oplysninger og oplyse følgende i en fodnote:

Internetmateriale: Forfatter.Titel. Udgiver, årstal. Besøgt. Link.

Trykt materiale: Forfatter. Titel. Udgiver, årstal.

Eksempel:

Medieforsker ved Københavns Universitet Henrik Søndergaard mener, at DR’s underholdningsprogrammer af denne grund er vigtige for at fastholde seerne, hvilket han udtrykker i artiklen Borgerlige vil sætte DR på slankekur fra Berlingske Tidende den 1. januar 2014: ”Hvis man fjerner det underholdende, så vil man se, at DR samlet set får færre seere. Også de programmer, som politikerne synes, at det er vigtigt, at befolkningen ser og bruger af oplysningsgrunde, vil få færre seere.” 1

1 Jensen, Henrik Dannemand og Kristian Lindberg. Borgerlige vil sætte DR på slankekur. Berlingske Tidende, 01.01.14. Besøgt 31.03.14. http://www.b.dk/kultur/borgerlige-vil-saette-dr-paa-slankekurOpgave 1


Skriv en analyserende artikel om uddraget fra dokumentarprogrammet Lotus og den fulde sandhed.
Din artikel skal indeholde en analyse og fortolkning af uddraget fra Lotus og den fulde sandhed (tekst 1). Du skal bl.a. fokusere på fremstillingen af Lotus’ projekt og hendes forhold til faren og på anvendelsen af filmiske virkemidler.
Giv en genremæssig perspektivering.

I denne opgave kan du bruge materiale fra internettet.


Tekst 1:
DR TV: Lotus og den fulde sandhed

Uddrag fra dokumentaren Lotus og den fulde sandhed. Uddraget er fra udsendelsens start: 00:00-08:17. Dokumentaren er sendt første gang på DR1 19. september 2016.

Opgave 2


Skriv en analyserende artikel om Vorherrebevares!
Din artikel skal indeholde en analyse og fortolkning af Vorherrebevares! (tekst 2), hvor du bl.a. fokuserer på personerne og deres indbyrdes relationer.
Giv en perspektivering til fx genre eller tema.

I denne opgave kan du bruge materiale fra internettet.


Tekst 2:
Tove Ditlevsen: Vorherrebevares!

Teksten er fra novellesamlingen Dommeren (1948). Tove Ditlevsen (1917-1976) er dansk forfatter.Opgave 3


Skriv en introducerende artikel om den moderne novelle.
I din artikel skal du præsentere emnet den moderne novelle. I din præsentation skal du bruge Annemette Hejlsteds tekst Novellen i dag (tekst 3). Som en del af din artikel skal du inddrage Peder Frederik Jensens novelle Solen har travlt (tekst 4) som eksempel på en moderne novelle. Du skal bl.a. karakterisere novellens genretræk.
Som tillæg til din artikel skal du skrive en metatekst på ca. 300 ord om de formidlingsmæssige valg, du har truffet i artiklen; du kan bl.a. komme ind på dit valg af materiale, fokus, indhold og form, herunder virkemidler.

I denne opgave skal du bruge materiale fra internettet.


Tekst 3:
Annemette Hejlsted: Novellen i dag

Teksten er fra bogen Novellen – teori og analyse, 2016. Annemette Hejlsted er forsker, underviser og forfatter.


Tekst 4:
Peder Frederik Jensen: Solen har travlt

Teksten er fra novellesamlingen Banedanmark, 2014. Peder Frederik Jensen (f. 1978) er dansk forfatter.Opgave 4


Skriv en diskuterende artikel om samtaleformer i tv-debatter.
Som en del af din artikel skal du gøre rede for centrale synspunkter i Skyd ikke på Clement – det er jo Mette Frederiksen, der ikke vil svare (tekst 5) og karakterisere måden, der argumenteres på.
Diskuter synspunkterne, idet du inddrager andre perspektiver på debatten, som du finder på internettet.

I denne opgave skal du bruge materiale fra internettet.


Tekst 5:
Rune Engelbreth Larsen: Skyd ikke på Clement – det er jo Mette Frederiksen, der ikke vil svare

Teksten er fra politiken.dk, 2. februar 2016. Rune Engelbreth Larsen er debattør.LYD

Oplysninger til brug for Copydan


DR TV: Lotus og den fulde sandhed.
Dokumentarudsendelsen er sendt første gang på DR1 19. september 2016.
Bringes i henhold til aftale mellem Undervisningsministeriet og Copydan.

Tove Ditlevsen: Vorherrebevares!
Dommeren. Athenæum 1948.

Annemette Hejlsted: Novellen i dag.
Novellen - teori og analyse. Samfundslitteratur 2016.

Peder Frederik Jensen: Solen har travlt.
Banedanmark. Rosinante & Co 2014.

Rune Engelbreth Larsen: Skyd ikke på Clement - det er jo Mette Frederiksen, der ikke vil svare.
politiken.dk, 2. februar 2016.