Dansk A
Ny ordning

2018 - Vejledende opgavesæt 1Varighed: 5 timer

Vejledning


Vejledning specielt til dette opgavesæt
Dette opgavesæt indeholder fire opgaver med tilhørende tekster.

Teksterne til de enkelte opgaver
Du finder frem til teksten eller teksterne til de enkelte opgaver ved at klikke på linket.

Du skal besvare én af opgaverne
Brug opgavens titel som overskrift for din besvarelse.

Kildeoplysninger
Oplysninger om kilderne til de enkelte tekster findes i teksternes manchetter på opgavesiderne.

Henvisninger til video- og lydklip
Du kan henvise til dele af video- og lydklip f.eks. ved at angive afspillerens minut- og sekundtal for henholdsvis starten og afslutningen af den del af en tekst, du benytter.Om de to opgavegenrer


Artiklen som genre
De to opgavegenrer, du kan vælge at skrive, ligger indenfor den overordnede skrivegenre: artikel. En artikel er en faktatekst, som ville kunne offentliggøres og læses af en interesseret læser.
Du er afsenderen. Den modtager, du skal have i tankerne, når du skriver, er en medborger, der interesserer sig for kultur og litteratur. Din modtager er bredt orienteret i danske medier, bøger, film og aktuelle debatter samt i den danske litteraturhistorie. Din modtager kender derfor også danskfaglige begreber som eksempelvis fortællesynsvinkel, flashforward og metafor. Det betyder, at du ikke behøver at definere disse begreber, når du bruger dem. En artikel er opbygget med en indledning, en midte og en afslutning. Indledningen er fokuseret, den rummer og åbner for centrale aspekter af emnet og din vinkel. Din artikel skal være skrevet i en sammenhængende form (dvs. ikke i punktform). Den skal have en fokuseret overskrift (til eksamen er det den titel, som hører til opgaven) og kan eventuelt rumme underoverskrifter.
I din artikel bruger du viden og tekster. Du skal præsentere de tekster, du inddrager, for din læser, hvilket vil sige, at du i din tekst skal nævne forfatter, titel og gerne årstal, når du nævner teksten første gang. Det betyder til prøven, at også de tekster, som er til opgaverne, skal præsenteres for din modtager. Du kan ikke forvente, at din læser kender det materiale, opgaven er stillet i til den skriftlige prøve.
Du skal samtidig altid henvise til det materiale, du inddrager i din artikel. Du kan henvise på flere måder, men brug samme måde gennem hele artiklen. Du kan bruge fodnoter, henvise i parentes i din tekst eller som du ellers har lært det. Det vigtigste er, at du er konsekvent gennem hele artiklen og henviser på den samme måde.

Analyserende artikel
Når du skriver en analyserende artikel, skal du undersøge en tekst ved at nærlæse den med henblik på analyse, fortolkning og vurdering. Teksten kan være mundtlig, skriftlig eller multimodal. Din opgave er at formidle din tekstforståelse klart for en læser, der ikke kender teksten, og forklare din læser, hvad der står i teksten, og hvordan teksten – også dét, der gemmer sig mellem linjerne – skal forstås. Det er vigtigt, at du i din analyse både går helt tæt på teksten og citerer centrale passager og hæver dig over dine tekstnedslag vha. relevante analysebegreber. Når du slår ned på noget i teksten, skal du huske at forklare og udlægge det for din læser. Hvis opgaven kræver det, skal du også gennem en perspektivering vise, hvordan teksten kan læses og forstås i en bredere sammenhæng, det kan fx være en litteraturhistorisk, tematisk eller genremæssig sammenhæng.

Kendetegnende for den gode analyserende artikel er det, at den viser blik for tekstens hvad, hvordan og hvorfor og formidler analysen, fortolkningen og vurderingen klart, vinklet og sammenhængende. Tænk på, at din artikel skal føre læseren frem til en samlet forståelse og perspektivering af teksten.
Typiske skrivehandlinger: Forklare, beskrive, dokumentere, udlægge, analysere, fortolke, vurdere, perspektivere.
Delvist beslægtede genrer: Anmeldelser, værklæsninger i tekster om forfatterskaber eller filmgenrer, forfatter- eller værkbiografier, foredrag om litteratur, kunst eller film, podcast/radio/tv om kultur, retoriske analyser af taler, litterære forskningsartikler.

Debatterende artikel
Når du skriver en debatterende artikel, skal du undersøge og diskutere et danskfagligt debatemne eller spørgsmål. Dit mål med artiklen skal være 1) gennem en diskussion at gøre din læser klogere på emnet og de forskellige vinkler og synspunkter, man kan anlægge på det, 2) i en mere debatterende form at argumentere for dine holdninger til emnet og gennem en stærk og velgennemtænkt argumentation at forsøge at overbevise din læser om dine synspunkter.
Til den debatterende artikel knytter der sig altid et tekstmateriale – det kan både være mundtligt, skriftligt og multimodalt. Du skal undervejs i din debatterende artikel inddrage og forholde dig til tekstmaterialet ved at forklare din læser, hvilke synspunkter og argumenter der er centrale. Det er meningen, at du skal inddrage det, der er væsentligt for din egen undersøgelse eventuelt med konkrete citater eller eksempler fra teksten. Du skal samtidig inddrage andre synspunkter og eksempler, som kan understøtte din argumentation, og derved overbevise din læser. De andre synspunkter kan være fra en anden tekst, men det kan også være synspunkter, som du selv formulerer. Dine eksempler kan du hente fra aktuelle sager, egne oplevelser med relevans for emnet, eller noget du har læst eller set i undervisningen, i avisen, på nettet, i fjernsynet el.lign.

Kendetegnende for den gode debatterende artikel er, at den undersøger det danskfaglige emne, formulerer præcise synspunkter ved hjælp af relevante eksempler og belæg og formår at overbevise sin læser.
Typiske skrivehandlinger: Argumentere, eksemplificere, redegøre, karakterisere, diskutere.
Delvist beslægtede genrer: Aviskronikker, debatindlæg, klummer, diskussioner på sociale medier, tv/radio-debatter, politiske taler, avisledere, blogindlæg.Indholdsfortegnelse


Du skal besvare én af opgaverne 1 - 4. Brug opgavens titel som overskrift for din besvarelse.Analyserende artikler

1. Børn og forældre i kunst og litteratur
1a. Naja Marie Aidt: Latter
1b. Michael Kvium: European Eksperimental Painting

2. Kropsfremstillinger
2a. DR TV: Tykke Ida  ()
2b. DR TV: Hård udenpå  ()Debatterende artikler

3. Hvad litteraturen kan betyde for os
3a. Alen Causevic: Strunge, Kerouac, Hemingway og Knausgård integrerede mig i Danmark
3b. Peter Simonsen: Hvad litteraturen kan ()
3c. Josefine May: 17 bøger i 2017 ()

4. Grænseoverskridende adfærd mellem kønnene
4a. Ole Bornedal: Liktorernes tyranni
4b. DR TV: Deadline  ()Ortografi og tegnsætning følger originalerne. Trykfejl er dog rettet.Opgave 1


Børn og forældre i kunst og litteratur


Opgaveformulering
Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger, hvordan forholdet mellem børn og forældre kan fremstilles i kunst og litteratur.
I din artikel skal du analysere og fortolke novellen Latter (tekst 1a) af Naja Marie Aidt og på baggrund heraf perspektivere til European Eksperimental Painting (tekst 1b).

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
- at analysere og fortolke relationen mellem personerne i Latter (tekst 1a) og deres indbyrdes dialoger, herunder hvordan latteren bruges som kommunikationsmiddel
- at inddrage Kviums European Eksperimental Painting (tekst 1b) i en perspektivering til det overordnede emne for artiklen
- at formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Tekster til opgave 1


Til opgaven hører to tekster (1a og 1b).Opgave 2


Kropsfremstillinger


Opgaveformulering
Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger forskellige kropsfremstillinger i medierne.
I din artikel skal du lave en sammenlignende analyse og fortolkning af dokumentar-uddragene fra Tykke Ida (tekst 2a ) og Hård udenpå (tekst 2b ).

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
- at analysere og fortolke, hvordan de filmiske virkemidler anvendes til at fremstille personerne og deres kroppe i de to dokumentarer
- at sammenligne fremstillingen af Ida og hendes krop med kropsfremstillingen i dokumentaren Hård udenpå
- at formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider á 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


2a. DR TV: Tykke Ida


Uddrag fra dokumentaren Tykke Ida. Uddraget er fra udsendelsens start: 00:00-03:51. Dokumentaren er sendt første gang på DR3 1. november 2017.

Tykke Ida2b. DR TV: Hård udenpå


Uddrag fra dokumentaren Hård udenpå. Uddraget er fra udsendelsens start: 00:00-03:02. Dokumentaren er sendt første gang på DR3 25. oktober 2017.

Hård udenpå
Opgave 3


Hvad litteraturen kan betyde for os


Opgaveformulering
Skriv en debatterende artikel, hvor du med udgangspunkt i konkrete eksempler undersøger og diskuterer, hvad litteratur kan betyde for os og forsøger at overbevise din læser om dine synspunkter.

I din artikel skal du inddrage Strunge, Kerouac, Hemingway og Knausgård integrerede mig i Danmark (tekst 3a), Hvad litteraturen kan (tekst 3b ) og 17 bøger i 2017 (tekst 3c )

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
- at diskutere, hvad litteratur kan betyde for os ved at inddrage hovedsynspunkter og argumenter fra Strunge, Kerouac, Hemingway og Knausgård integrerede mig i Danmark (tekst 3a), Hvad litteraturen kan (tekst 3b ) og 17 bøger i 2017 (tekst 3c )
- at underbygge din egen argumentation med konkrete eksempler
- at præsentere emnet gennem en fokuseret indledning og diskussion, og forsøge at overbevise din læser gennem en stærk og velgennemtænkt argumentation med en afslutning, der markerer dit synspunkt

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider á 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Tekster til opgave 3


Til opgaven hører tre tekster (3a, 3b og 3c).


3b. Peter Simonsen: Hvad litteraturen kan


Uddraget er fra YouTube-videoen Hvad litteraturen kan. Videoen er offentliggjort 26. maj 2014. Peter Simonsen er professor på Syddansk Universitet.

Hvad litteraturen kan


3c. Josefine May: 17 bøger i 2017


Uddraget er fra Josefine Mays YouTube-video 17 bøger i 2017. Videoen er offentliggjort 29.december 2017. Josefine May har en YouTube-kanal, hvor hun taler om bøger.

17 bøger i 2017
Opgave 4


Grænseoverskridende adfærd mellem kønnene


Opgaveformulering
Skriv en debatterende artikel, hvor du med udgangspunkt i konkrete eksempler undersøger og diskuterer problemer omkring grænseoverskridende adfærd mellem kønnene, og forsøger at overbevise din læser om dine synspunkter.
I din artikel skal du inddrage Liktorernes tyranni (tekst 4a) og Deadline (tekst 4b ).

I din undersøgelse skal du særligt fokusere på:
- at diskutere relevante problemer omkring grænseoverskridende adfærd mellem kønnene ved at inddrage hovedsynspunkter og argumenter fra Liktorernes tyranni (tekst 4a) og Deadline (tekst 4b )
- at underbygge din egen argumentation med konkrete eksempler
- at præsentere emnet gennem en fokuseret indledning og diskussion og forsøge at overbevise din læser gennem en stærk og velgennemtænkt argumentation med en afslutning, der markerer dit synspunkt

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Tekster til opgave 4


Til opgaven hører to tekster (4a og 4b).


4b. DR TV: Deadline


Uddrag fra nyhedsprogrammet Deadline 26. januar 2018. Uddraget er fra udsendelsens sidste del (18:03-23:40). Dorte Rømer (f. 1968) er skuespiller og stand-up-komiker.

Deadline
Oplysninger til brug for Copydan


Anvendt materiale:

Naja Marie Aidt: Latter.
Tilgang, Gyldendal 1995.

Michael Kvium: European Eksperimental Painting.
(110 x 159), 1992.
http://www.michaelkvium.com/.

DR TV: Tykke Ida.
Sendt første gang på DR3 1. november 2017.
Bringes i henhold til aftale mellem Undervisningsministeriet og Copydan.

DR TV: Hård udenpå.
Sendt første gang på DR3 25. oktober 2017.
Bringes i henhold til aftale mellem Undervisningsministeriet og Copydan.

Alen Causevic: Strunge, Kerouac, Hemingway og Knausgård integrerede mig i Danmark.
Information 24. juni 2017.

Peter Simonsen: Hvad litteraturen kan.
https://www.youtube.com/watch?v=EDeNxRvzQqU&t=35s.

Josefine May: 17 bøger i 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=2IMj2KlXdog.

Ole Bornedal: Liktorernes tyranni.
Weekendavisen 17. november 2017.

DR TV: Deadline.
Sendt på DR2 26. januar 2018.
Bringes i henhold til aftale mellem Undervisningsministeriet og Copydan.