Dansk A
Ny ordning

Tirsdag den 11. august 2020
Kl. 09.00-14.00Vejledning


Vejledning specielt til dette opgavesæt
Dette opgavesæt indeholder fire opgaver med tilhørende tekster.

Teksterne til de enkelte opgaver
Du finder frem til teksten eller teksterne til de enkelte opgaver ved at klikke på linket.

Du skal besvare én af opgaverne
Brug opgavens titel som overskrift for din besvarelse.

Kildeoplysninger
Oplysninger om kilderne til de enkelte tekster findes i teksternes manchetter på opgavesiderne.

Henvisninger til video- og lydklip
Du kan henvise til dele af video- og lydklip f.eks. ved at angive afspillerens minut- og sekundtal for henholdsvis starten og afslutningen af den del af en tekst, du benytter.Om de to opgavegenrer


Artiklen som genre
De to opgavegenrer, du kan vælge at skrive, ligger indenfor den overordnede skrivegenre: artikel. En artikel er en faktatekst, som ville kunne offentliggøres og læses af en interesseret læser.
Du er afsenderen. Den modtager, du skal have i tankerne, når du skriver, er en medborger, der interesserer sig for kultur og litteratur. Din modtager er bredt orienteret i danske medier, bøger, film og aktuelle debatter samt i den danske litteraturhistorie. Din modtager kender derfor også danskfaglige begreber som eksempelvis fortællesynsvinkel, flashforward og metafor. Det betyder, at du ikke behøver at definere disse begreber, når du bruger dem. En artikel er opbygget med en indledning, en midte og en afslutning. Indledningen er fokuseret, den rummer og åbner for centrale aspekter af emnet og din vinkel. Din artikel skal være skrevet i en sammenhængende form (dvs. ikke i punktform). Den skal have en fokuseret overskrift (til eksamen er det den titel, som hører til opgaven) og kan eventuelt rumme underoverskrifter.
I din artikel bruger du viden og tekster. Du skal præsentere de tekster, du inddrager, for din læser, hvilket vil sige, at du i din tekst skal nævne forfatter, titel og gerne årstal, når du nævner teksten første gang. Det betyder til prøven, at også de tekster, som er til opgaverne, skal præsenteres for din modtager. Du kan ikke forvente, at din læser kender det materiale, opgaven er stillet i til den skriftlige prøve.
Du skal samtidig altid henvise til det materiale, du inddrager i din artikel. Du kan henvise på flere måder, men brug samme måde gennem hele artiklen. Du kan bruge fodnoter, henvise i parentes i din tekst eller som du ellers har lært det. Det vigtigste er, at du er konsekvent gennem hele artiklen og henviser på den samme måde.

Analyserende artikel
Når du skriver en analyserende artikel, skal du undersøge en tekst ved at nærlæse den med henblik på analyse, fortolkning og vurdering. Teksten kan være mundtlig, skriftlig eller multimodal. Din opgave er at formidle din tekstforståelse klart for en læser, der ikke kender teksten, og forklare din læser, hvad der står i teksten, og hvordan teksten – også dét, der gemmer sig mellem linjerne – skal forstås. Det er vigtigt, at du i din analyse både går helt tæt på teksten og citerer centrale passager og hæver dig over dine tekstnedslag vha. relevante analysebegreber. Når du slår ned på noget i teksten, skal du huske at forklare og udlægge det for din læser. Hvis opgaven kræver det, skal du også gennem en perspektivering vise, hvordan teksten kan læses og forstås i en bredere sammenhæng, det kan fx være en litteraturhistorisk, tematisk eller genremæssig sammenhæng.

Kendetegnende for den gode analyserende artikel er det, at den viser blik for tekstens hvad, hvordan og hvorfor og formidler analysen, fortolkningen og vurderingen klart, vinklet og sammenhængende. Tænk på, at din artikel skal føre læseren frem til en samlet forståelse og perspektivering af teksten.
Typiske skrivehandlinger: Forklare, beskrive, dokumentere, udlægge, analysere, fortolke, vurdere, perspektivere.
Delvist beslægtede genrer: Anmeldelser, værklæsninger i tekster om forfatterskaber eller filmgenrer, forfatter- eller værkbiografier, foredrag om litteratur, kunst eller film, podcast/radio/tv om kultur, retoriske analyser af taler, litterære forskningsartikler.

Debatterende artikel
Når du skriver en debatterende artikel, skal du undersøge og diskutere et danskfagligt debatemne eller spørgsmål. Dit mål med artiklen skal være 1) gennem en diskussion at gøre din læser klogere på emnet og de forskellige vinkler og synspunkter, man kan anlægge på det, 2) i en mere debatterende form at argumentere for dine holdninger til emnet og gennem en stærk og velgennemtænkt argumentation at forsøge at overbevise din læser om dine synspunkter.
Til den debatterende artikel knytter der sig altid et tekstmateriale – det kan både være mundtligt, skriftligt og multimodalt. Du skal undervejs i din debatterende artikel inddrage og forholde dig til tekstmaterialet ved at forklare din læser, hvilke synspunkter og argumenter der er centrale. Det er meningen, at du skal inddrage det, der er væsentligt for din egen undersøgelse eventuelt med konkrete citater eller eksempler fra teksten. Du skal samtidig inddrage andre synspunkter og eksempler, som kan understøtte din argumentation, og derved overbevise din læser. De andre synspunkter kan være fra en anden tekst, men det kan også være synspunkter, som du selv formulerer. Dine eksempler kan du hente fra aktuelle sager, egne oplevelser med relevans for emnet, eller noget du har læst eller set i undervisningen, i avisen, på nettet, i fjernsynet el.lign.

Kendetegnende for den gode debatterende artikel er, at den undersøger det danskfaglige emne, formulerer præcise synspunkter ved hjælp af relevante eksempler og belæg og formår at overbevise sin læser.
Typiske skrivehandlinger: Argumentere, eksemplificere, redegøre, karakterisere, diskutere.
Delvist beslægtede genrer: Aviskronikker, debatindlæg, klummer, diskussioner på sociale medier, tv/radio-debatter, politiske taler, avisledere, blogindlæg.Indholdsfortegnelse


Opgaver og tekster
Du skal besvare én af opgaverne 1-4. Brug opgavens titel som overskrift for din besvarelse.
Analyserende artikler

1. Skildringer af kvinders livsbetingelser i Det Moderne Gennembrud
1a. Herman Bang: En Historie fra Skumringen
1b. Christen Dalsgaard: Mon han dog ikke skulle komme?

2. Det sagte og usagte i samtaler
2a. Jens Blendstrup: Mørket mellem os
2b. Måns Herngren og Hannes Holm: Adam & Eva ()

3. Menneskets vilje til at overskride egne grænser
3a.Daniel Dencik: Moon Rider ()
3b. Jørgen Leth: RundstrækningDebatterende artikel

4. Læsning, fordybelse og indsigt
4a. Tarek Omar: Jeg blev sendt i eksil
4b. Marie Elmegaard: Det er vores fælles ansvar at inspirere børn til at læseOrtografi og tegnsætning følger originalerne. Trykfejl er dog rettet.Opgave 1


Titel: Skildringer af kvinders livsbetingelser i Det Moderne Gennembrud


Opgaveformulering
Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger, hvordan kvinders livsbetingelser fremstilles i tekster fra Det Moderne Gennembrud.

I din artikel skal du analysere og fortolke novellen En Historie fra Skumringen (tekst 1a) og på baggrund heraf perspektivere til maleriet Mon han dog ikke skulle komme? (tekst 1b).

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
- at analysere og fortolke forholdet mellem personerne i En historie fra Skumringen (tekst 1a), herunder hvordan komposition og den impressionistiske skrivestil understøtter skildringen af kvinders livsbetingelser
- at inddrage Mon han dog ikke skulle komme? (tekst 1b) i en perspektivering til det overordnede emne for artiklen
- at formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider à 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Tekster til opgave 1


Til opgaven hører to tekster (tekst 1a og 1b).Opgave 2


Titel: Det sagte og usagte i samtaler


Opgaveformulering
Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger fremstillinger af det sagte og usagte i samtaler.

I din artikel skal du analysere og fortolke novellen Mørket mellem os (tekst 2a) og på baggrund heraf perspektivere til uddraget fra Adam & Eva (tekst 2b ).

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
- at analysere og fortolke relationen mellem personerne i Mørket mellem os (tekst 2a) med fokus på, hvordan deres samtale og kommunikation afspejler deres parforhold
- at inddrage Adam & Eva (tekst 2b ) i en perspektivering til det overordnede emne for artiklen
- at formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider à 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Tekster til opgave 2


Til opgaven hører to tekster (tekst 2a og 2b).


2b. Måns Herngren og Hannes Holm: Adam & Eva


Uddraget er fra spillefilmen Adam & Eva (1997). Måns Herngren og Hannes Holm er manuskriptforfattere og instruktører.

Adam & Eva
Opgave 3


Titel: Menneskets vilje til at overskride egne grænser


Opgaveformulering
Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger fremstillinger af menneskets vilje til at overskride egne grænser.

I din artikel skal du analysere og fortolke dokumentarfilmen Moon Rider (tekst 3a ) og på baggrund heraf perspektivere til digtet Rundstrækning (tekst 3b).

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
- at analysere og fortolke hovedpersonens projekt, og hvordan det fremstilles ved hjælp af kompositionen og anvendelsen af filmiske virkemidler
- at inddrage Rundstrækning (tekst 3b) i en perspektivering til det overordnede emne for artiklen
- at formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider à 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Tekster til opgave 3


Til opgaven hører to tekster (tekst 3a og 3b).


3a. Daniel Dencik: Moon Rider


Uddraget er fra dokumentaren Moon Rider (2012). Uddraget er fra dokumentarens start (00.00-08.30). Daniel Dencik er dansk forfatter og filminstruktør.

Moon Rider
Opgave 4


Titel: Læsning, fordybelse og indsigt


Opgaveformulering
Skriv en debatterende artikel, hvor du med udgangspunkt i konkrete eksempler undersøger og diskuterer, hvordan læsning kan skabe mulighed for fordybelse og indsigt, idet du forsøger at overbevise din læser om dine synspunkter.

I din artikel skal du inddrage Jeg blev sendt i eksil (tekst 4a) og Det er vores fælles ansvar at inspirere børn til at læse (tekst 4b).

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
- at diskutere, hvordan læsning kan skabe mulighed for fordybelse og indsigt. Inddrag hovedsynspunkter og argumenter fra Jeg blev sendt i eksil (tekst 4a) og Det er vores fælles ansvar at inspirere børn til at læse (tekst 4b)
- at underbygge din egen argumentation med konkrete eksempler
- at præsentere emnet gennem en fokuseret indledning og diskussion, og forsøge at overbevise din læser gennem en stærk og velgennemtænkt argumentation med en afslutning, der markerer dit synspunkt

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider à 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Tekster til opgave 4


Til opgaven hører to tekster (tekst 4a og 4b).Oplysninger til brug for Copydan


Bringes i henhold til aftale mellem Undervisningsministeriet og Copydan.

Opgave 1
Herman Bang: En Historie fra Skumringen.
Ugebladet Ude og hjemme, årgang 1879/80.

Christen Dalsgaard: Mon han dog ikke skulle komme?
Olie på lærred (100 x 70 cm), 1879.
Den Hirschsprungske Samling.

Opgave 2
Jens Blendstrup: Mørket mellem os.
Pludselig Flæben.
Samleren, 2007.

Måns Herngren og Hannes Holm: Adam & Eva.
AB Svensk Filmindustri, 1997.

Opgave 3
Daniel Dencik: Moon Rider.
Dencik Film, 2012.

Jørgen Leth: Rundstrækning.
Sportsdigte.
Gyldendal, 1967.

Opgave 4
Tarek Omar: Jeg blev sendt i eksil.
Politiken, 13. juni 2018.

Marie Elmegaard: Det er vores fælles ansvar at inspirere børn til at læse.
Kristeligt Dagblad, 11. september 2018.