Dansk A
Ny ordning

Tirsdag den 1. december 2020
Kl. 09.00-14.00Vejledning


Vejledning specielt til dette opgavesæt
Dette opgavesæt indeholder fire opgaver med tilhørende tekster.

Teksterne til de enkelte opgaver
Du finder frem til teksten eller teksterne til de enkelte opgaver ved at klikke på linket.

Du skal besvare én af opgaverne
Brug opgavens titel som overskrift for din besvarelse.

Kildeoplysninger
Oplysninger om kilderne til de enkelte tekster findes i teksternes manchetter på opgavesiderne.

Henvisninger til video- og lydklip
Du kan henvise til dele af video- og lydklip f.eks. ved at angive afspillerens minut- og sekundtal for henholdsvis starten og afslutningen af den del af en tekst, du benytter.Om de to opgavegenrer


Artiklen som genre
De to opgavegenrer, du kan vælge at skrive, ligger indenfor den overordnede skrivegenre: artikel. En artikel er en faktatekst, som ville kunne offentliggøres og læses af en interesseret læser.
Du er afsenderen. Den modtager, du skal have i tankerne, når du skriver, er en medborger, der interesserer sig for kultur og litteratur. Din modtager er bredt orienteret i danske medier, bøger, film og aktuelle debatter samt i den danske litteraturhistorie. Din modtager kender derfor også danskfaglige begreber som eksempelvis fortællesynsvinkel, flashforward og metafor. Det betyder, at du ikke behøver at definere disse begreber, når du bruger dem. En artikel er opbygget med en indledning, en midte og en afslutning. Indledningen er fokuseret, den rummer og åbner for centrale aspekter af emnet og din vinkel. Din artikel skal være skrevet i en sammenhængende form (dvs. ikke i punktform). Den skal have en fokuseret overskrift (til eksamen er det den titel, som hører til opgaven) og kan eventuelt rumme underoverskrifter.
I din artikel bruger du viden og tekster. Du skal præsentere de tekster, du inddrager, for din læser, hvilket vil sige, at du i din tekst skal nævne forfatter, titel og gerne årstal, når du nævner teksten første gang. Det betyder til prøven, at også de tekster, som er til opgaverne, skal præsenteres for din modtager. Du kan ikke forvente, at din læser kender det materiale, opgaven er stillet i til den skriftlige prøve.
Du skal samtidig altid henvise til det materiale, du inddrager i din artikel. Du kan henvise på flere måder, men brug samme måde gennem hele artiklen. Du kan bruge fodnoter, henvise i parentes i din tekst eller som du ellers har lært det. Det vigtigste er, at du er konsekvent gennem hele artiklen og henviser på den samme måde.

Analyserende artikel
Når du skriver en analyserende artikel, skal du undersøge en tekst ved at nærlæse den med henblik på analyse, fortolkning og vurdering. Teksten kan være mundtlig, skriftlig eller multimodal. Din opgave er at formidle din tekstforståelse klart for en læser, der ikke kender teksten, og forklare din læser, hvad der står i teksten, og hvordan teksten – også dét, der gemmer sig mellem linjerne – skal forstås. Det er vigtigt, at du i din analyse både går helt tæt på teksten og citerer centrale passager og hæver dig over dine tekstnedslag vha. relevante analysebegreber. Når du slår ned på noget i teksten, skal du huske at forklare og udlægge det for din læser. Hvis opgaven kræver det, skal du også gennem en perspektivering vise, hvordan teksten kan læses og forstås i en bredere sammenhæng, det kan fx være en litteraturhistorisk, tematisk eller genremæssig sammenhæng.

Kendetegnende for den gode analyserende artikel er det, at den viser blik for tekstens hvad, hvordan og hvorfor og formidler analysen, fortolkningen og vurderingen klart, vinklet og sammenhængende. Tænk på, at din artikel skal føre læseren frem til en samlet forståelse og perspektivering af teksten.
Typiske skrivehandlinger: Forklare, beskrive, dokumentere, udlægge, analysere, fortolke, vurdere, perspektivere.
Delvist beslægtede genrer: Anmeldelser, værklæsninger i tekster om forfatterskaber eller filmgenrer, forfatter- eller værkbiografier, foredrag om litteratur, kunst eller film, podcast/radio/tv om kultur, retoriske analyser af taler, litterære forskningsartikler.

Debatterende artikel
Når du skriver en debatterende artikel, skal du undersøge og diskutere et danskfagligt debatemne eller spørgsmål. Dit mål med artiklen skal være 1) gennem en diskussion at gøre din læser klogere på emnet og de forskellige vinkler og synspunkter, man kan anlægge på det, 2) i en mere debatterende form at argumentere for dine holdninger til emnet og gennem en stærk og velgennemtænkt argumentation at forsøge at overbevise din læser om dine synspunkter.
Til den debatterende artikel knytter der sig altid et tekstmateriale – det kan både være mundtligt, skriftligt og multimodalt. Du skal undervejs i din debatterende artikel inddrage og forholde dig til tekstmaterialet ved at forklare din læser, hvilke synspunkter og argumenter der er centrale. Det er meningen, at du skal inddrage det, der er væsentligt for din egen undersøgelse eventuelt med konkrete citater eller eksempler fra teksten. Du skal samtidig inddrage andre synspunkter og eksempler, som kan understøtte din argumentation, og derved overbevise din læser. De andre synspunkter kan være fra en anden tekst, men det kan også være synspunkter, som du selv formulerer. Dine eksempler kan du hente fra aktuelle sager, egne oplevelser med relevans for emnet, eller noget du har læst eller set i undervisningen, i avisen, på nettet, i fjernsynet el.lign.

Kendetegnende for den gode debatterende artikel er, at den undersøger det danskfaglige emne, formulerer præcise synspunkter ved hjælp af relevante eksempler og belæg og formår at overbevise sin læser.
Typiske skrivehandlinger: Argumentere, eksemplificere, redegøre, karakterisere, diskutere.
Delvist beslægtede genrer: Aviskronikker, debatindlæg, klummer, diskussioner på sociale medier, tv/radio-debatter, politiske taler, avisledere, blogindlæg.Indholdsfortegnelse


Opgaver og tekster
Du skal besvare én af opgaverne 1-4. Brug opgavens titel som overskrift for din besvarelse.
Analyserende artikler

1. Tekster med eventyrlige træk
1. Nicole Boyle Rødtnes: Snehvide

2. Modsætninger og magtforhold
2a. Roberta Hilarius Reichhardt: : Knæler ()
2b. Ole Schultz Larsen: Fremdrift og spænding

3. Dannebrog som symbol
3a. Lars Løkke Rasmussen: Tale ved fejringen af 800-året for Dannebrog
3b. Mikkel Nørgaard: Klovn - Bornholm ()Debatterende artikel

4. Krænkende sprogbrug
4a. Jesper Hansen: Er det krænkende at kalde en is Eskimo?
4b. DR: Tæt påOrtografi og tegnsætning følger originalerne. Trykfejl er dog rettet.Opgave 1


Titel: Tekster med eventyrlige træk


Opgaveformulering
Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger tekster med eventyrlige træk.

I din artikel skal du analysere, fortolke og perspektivere det moderne eventyr Snehvide (tekst 1).

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
- at analysere og fortolke, hvordan de eventyrlige træk i Snehvide (tekst 1) understøtter fremstillingen af de to piger og deres forhold til hinanden. Kom herunder ind på, hvordan hovedpersonen iscenesætter sig selv
- at perspektivere til en eller flere andre tekster med eventyrlige træk
- at formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Tekst til opgave 1


Til opgaven hører en tekst (tekst 1).Opgave 2


Titel: Modsætninger og magtforhold


Opgaveformulering
Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger modsætninger og magtforhold i fiktive tekster.

I din artikel skal du lave en analyse, fortolkning og perspektivering af kortfilmen Knæler (tekst 2a ).

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
- at analysere og fortolke Knæler (tekst 2a ) med fokus på modsætninger og magtforhold. Kom bl.a. ind på kortfilmens dramaturgi og brug af filmiske virkemidler. Du kan inddrage Fremdrift og spænding (tekst 2b) i din analyse og fortolkning
- at perspektivere til en eller flere andre tekster, der afspejler det overordnede emne
- at formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Tekst til opgave 2


Til opgaven hører to tekster (tekst 2a og 2b).


2a. Roberta Hilarius Reichhardt: Knæler


Knæler er en kortfilm fra 2019. Roberta Hilarius Reichhardt er instruktør, manuskriptforfatter og skuespiller.

Knæler
Opgave 3


Titel: Dannebrog som symbol


Opgaveformulering
Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger forskellige fremstillinger af Dannebrog som symbol.

I din artikel skal du analysere og fortolke daværende statsminister Lars Løkke Rasmussens Tale ved fejringen af 800-året for Dannebrog (tekst 3a) og perspektivere til uddraget fra Klovn – Bornholm (tekst 3b ).

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
- at analysere og fortolke kommunikationssituationen og brugen af retoriske virkemidler i Lars Løkke Rasmussens Tale ved fejringen af 800-året for Dannebrog (tekst 3a)
- at inddrage Klovn – Bornholm (tekst 3b ) i en perspektivering til det overordnede emne. Du skal bl.a. vurdere brugen af humor i fremstillingen af Dannebrog som symbol
- at formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Tekst til opgave 3


Til opgaven hører to tekster (tekst 3a og 3b).


3b. Mikkel Nørgaard: Klovn - Bornholm


Uddrag fra afsnittet Klovn – Bornholm (17:21 - 24:17), sendt første gang på TV2, 25. november 2014.

Klovn - Bornholm
Opgave 4


Titel: Krænkende sprogbrug


Opgaveformulering
Skriv en debatterende artikel, hvor du med udgangspunkt i konkrete eksempler undersøger og diskuterer krænkende sprogbrug, idet du forsøger at overbevise din læser om dine synspunkter.

I din artikel skal du inddrage Er det krænkende at kalde en is Eskimo? (tekst 4a) samt uddrag fra chatten Tæt på (tekst 4b).

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
- at diskutere krænkende sprogbrug ved at inddrage hovedsynspunkter og argumenter fra Er det krænkende at kalde en is Eskimo? (tekst 4a)
- at underbygge din egen argumentation med konkrete eksempler og herunder inddrage chatten Tæt på (tekst 4b)
- at præsentere emnet gennem en fokuseret indledning og diskussion, og forsøge at overbevise din læser gennem en stærk og velgennemtænkt argumentation med en afslutning, der markerer dit synspunkt

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Tekster til opgave 4


Til opgaven hører to tekster (tekst 4a og 4b).Oplysninger til brug for Copydan


Bringes i henhold til aftale mellem Undervisningsministeriet og Copydan.

Opgave 1
Nicole Boyle Rødtnes: Snehvide.
#moderneeventyr, Nicole Boyle Rødtnes m.fl.
Silhuet, 2018.

Opgave 2
Roberta Hilarius Reichhardt: Knæler.
Fiftyfifty Entertainment, 2019.

Ole Schultz Larsen: Håndbog til dansk.
Systime, 2020.

Opgave 3
Lars Løkke Rasmussen: Tale ved fejringen af 800-året for Dannebrog på Københavns Rådhusplads 15. juni 2019.
Stm.dk, 2019.

Mikkel Nørgaard: Klovn - Bornholm (Sæson 4. Afsnit 4).
TV2, sendt første gang 25. november, 2014.

Opgave 4
Jesper Hansen: Er det krænkende at kalde en is Eskimo?.
Nordjyske.dk 16. juli 2020.

DR: Uddrag fra chatten Tæt på.
DR-Nyheder-app, 3. september, 2020.