Dansk A
Ny ordning

Tirsdag den 19. maj 2020
kl. 09.00-14.00

Vejledning


Vejledning specielt til dette opgavesæt
Dette opgavesæt indeholder fire opgaver med tilhørende tekster.

Teksterne til de enkelte opgaver
Du finder frem til teksten eller teksterne til de enkelte opgaver ved at klikke på linket.

Du skal besvare én af opgaverne
Brug opgavens titel som overskrift for din besvarelse.

Kildeoplysninger
Oplysninger om kilderne til de enkelte tekster findes i teksternes manchetter på opgavesiderne.

Henvisninger til video- og lydklip
Du kan henvise til dele af video- og lydklip f.eks. ved at angive afspillerens minut- og sekundtal for henholdsvis starten og afslutningen af den del af en tekst, du benytter.Om de to opgavegenrer


Artiklen som genre
De to opgavegenrer, du kan vælge at skrive, ligger indenfor den overordnede skrivegenre: artikel. En artikel er en faktatekst, som ville kunne offentliggøres og læses af en interesseret læser.
Du er afsenderen. Den modtager, du skal have i tankerne, når du skriver, er en medborger, der interesserer sig for kultur og litteratur. Din modtager er bredt orienteret i danske medier, bøger, film og aktuelle debatter samt i den danske litteraturhistorie. Din modtager kender derfor også danskfaglige begreber som eksempelvis fortællesynsvinkel, flashforward og metafor. Det betyder, at du ikke behøver at definere disse begreber, når du bruger dem. En artikel er opbygget med en indledning, en midte og en afslutning. Indledningen er fokuseret, den rummer og åbner for centrale aspekter af emnet og din vinkel. Din artikel skal være skrevet i en sammenhængende form (dvs. ikke i punktform). Den skal have en fokuseret overskrift (til eksamen er det den titel, som hører til opgaven) og kan eventuelt rumme underoverskrifter.
I din artikel bruger du viden og tekster. Du skal præsentere de tekster, du inddrager, for din læser, hvilket vil sige, at du i din tekst skal nævne forfatter, titel og gerne årstal, når du nævner teksten første gang. Det betyder til prøven, at også de tekster, som er til opgaverne, skal præsenteres for din modtager. Du kan ikke forvente, at din læser kender det materiale, opgaven er stillet i til den skriftlige prøve.
Du skal samtidig altid henvise til det materiale, du inddrager i din artikel. Du kan henvise på flere måder, men brug samme måde gennem hele artiklen. Du kan bruge fodnoter, henvise i parentes i din tekst eller som du ellers har lært det. Det vigtigste er, at du er konsekvent gennem hele artiklen og henviser på den samme måde.

Analyserende artikel
Når du skriver en analyserende artikel, skal du undersøge en tekst ved at nærlæse den med henblik på analyse, fortolkning og vurdering. Teksten kan være mundtlig, skriftlig eller multimodal. Din opgave er at formidle din tekstforståelse klart for en læser, der ikke kender teksten, og forklare din læser, hvad der står i teksten, og hvordan teksten – også dét, der gemmer sig mellem linjerne – skal forstås. Det er vigtigt, at du i din analyse både går helt tæt på teksten og citerer centrale passager og hæver dig over dine tekstnedslag vha. relevante analysebegreber. Når du slår ned på noget i teksten, skal du huske at forklare og udlægge det for din læser. Hvis opgaven kræver det, skal du også gennem en perspektivering vise, hvordan teksten kan læses og forstås i en bredere sammenhæng, det kan fx være en litteraturhistorisk, tematisk eller genremæssig sammenhæng.

Kendetegnende for den gode analyserende artikel er det, at den viser blik for tekstens hvad, hvordan og hvorfor og formidler analysen, fortolkningen og vurderingen klart, vinklet og sammenhængende. Tænk på, at din artikel skal føre læseren frem til en samlet forståelse og perspektivering af teksten.
Typiske skrivehandlinger: Forklare, beskrive, dokumentere, udlægge, analysere, fortolke, vurdere, perspektivere.
Delvist beslægtede genrer: Anmeldelser, værklæsninger i tekster om forfatterskaber eller filmgenrer, forfatter- eller værkbiografier, foredrag om litteratur, kunst eller film, podcast/radio/tv om kultur, retoriske analyser af taler, litterære forskningsartikler.

Debatterende artikel
Når du skriver en debatterende artikel, skal du undersøge og diskutere et danskfagligt debatemne eller spørgsmål. Dit mål med artiklen skal være 1) gennem en diskussion at gøre din læser klogere på emnet og de forskellige vinkler og synspunkter, man kan anlægge på det, 2) i en mere debatterende form at argumentere for dine holdninger til emnet og gennem en stærk og velgennemtænkt argumentation at forsøge at overbevise din læser om dine synspunkter.
Til den debatterende artikel knytter der sig altid et tekstmateriale – det kan både være mundtligt, skriftligt og multimodalt. Du skal undervejs i din debatterende artikel inddrage og forholde dig til tekstmaterialet ved at forklare din læser, hvilke synspunkter og argumenter der er centrale. Det er meningen, at du skal inddrage det, der er væsentligt for din egen undersøgelse eventuelt med konkrete citater eller eksempler fra teksten. Du skal samtidig inddrage andre synspunkter og eksempler, som kan understøtte din argumentation, og derved overbevise din læser. De andre synspunkter kan være fra en anden tekst, men det kan også være synspunkter, som du selv formulerer. Dine eksempler kan du hente fra aktuelle sager, egne oplevelser med relevans for emnet, eller noget du har læst eller set i undervisningen, i avisen, på nettet, i fjernsynet el.lign.

Kendetegnende for den gode debatterende artikel er, at den undersøger det danskfaglige emne, formulerer præcise synspunkter ved hjælp af relevante eksempler og belæg og formår at overbevise sin læser.
Typiske skrivehandlinger: Argumentere, eksemplificere, redegøre, karakterisere, diskutere.
Delvist beslægtede genrer: Aviskronikker, debatindlæg, klummer, diskussioner på sociale medier, tv/radio-debatter, politiske taler, avisledere, blogindlæg.Indholdsfortegnelse


Opgaver og tekster
Du skal besvare én af opgaverne 1 – 4. Brug opgavens titel som overskrift for din besvarelse.
Analyserende artikler

1. Problematiske relationer
1. Kjell Askildsen: Græshoppen

2. Ung og sårbar
2a. DR TV: Skaterpigerne – Don't Give A Fox ()
2b. DR TV: De perfekte piger ()

3. Klima og kommunikation
3a. Jacob Skyggebjerg: 'FUCK YOU' til Moder Natur: Vi ses på Mars, når klimaet går amok og lokummet eksploderer
3b. Schøtministeriet: Schøt’s NyUges Tale 273: Klimastrejke ()Debatterende artikel

4. True crime: Virkelige forbrydelser som underholdning
4a. Andrea Dragsdal: Drop true crime – lysten til morbid underholdning skal ikke stilles med andre menneskers tragedie
4b. DR Radio: Dobbeltmordet )
4c. Mørkeland Episode 51 )Ortografi og tegnsætning følger originalerne. Trykfejl er dog rettet.Opgave 1


Titel: Problematiske relationer


Opgaveformulering
Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger, hvordan indre konflikter påvirker relationer mellem mennesker.

I din artikel skal du analysere og fortolke Græshoppen (tekst 1).

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
- at analysere og fortolke Græshoppen (tekst 1) med fokus på, hvordan indre konflikter og problematiske relationer fremstilles vha. samtaler og brug af symboler
- at perspektivere din analyse og fortolkning til det overordnede emne for artiklen, idet du inddrager andre eksempler fra fx litteratur, film eller artikler
- at formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider à 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Tekst til opgave 1


Til opgaven hører én tekst (tekst 1)Opgave 2


Titel: Ung og sårbar


Opgaveformulering
Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger fællesskabers betydning for unge.

I din artikel skal du analysere og fortolke Skaterpigerne - Don't Give A Fox (tekst 2a ) og perspektivere til De perfekte piger (tekst 2b )

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:

- at analysere og fortolke Skaterpigerne - Don't Give A Fox (tekst 2a ) med fokus på hvordan iscenesættelsen og brugen af filmiske virkemidler anvendes til at karakterisere pigernes sårbarhed og udfordringer, samt hvordan fællesskabet hjælper dem
- at perspektivere til det overordnede emne for artiklen, idet du inddrager De perfekte piger (tekst 2b )
- at formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider à 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Til opgaven hører to tekster (tekst 2a og 2b).


2a. DR TV: Skaterpigerne – Don't Give A Fox

Uddrag fra dokumentaren Skaterpigerne – Don't Give A Fox. Uddraget er fra dokumentarens start: 00:00-05:11. Dokumentaren er sendt første gang på DR3, 15. maj 2019.

Skaterpigerne – Don't Give A Fox2b. DR TV: De perfekte piger

Uddrag fra dokumentarserien De perfekte piger. Dokumentarserien består af seks afsnit. Uddraget er fra første afsnit og udsendelsens start: 00:00-05:54. Dokumentarserien blev sendt første gang på DR3 26. september 2018.

De perfekte piger
Opgave 3


Titel: Klima og kommunikation


Opgaveformulering
Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger forskellige måder at påvirke modtageren på i klimadebatten.

I din artikel skal du lave en analyse og fortolkning af ‘FUCK YOU’ til moder natur: Vi ses på Mars, når klimaet går amok og lokummet eksploderer (tekst 3a) og give en perspektivering til Klimastrejke (tekst 3b ).

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
- at analysere og fortolke ‘FUCK YOU’ til moder natur: Vi ses på Mars, når klimaet går amok og lokummet eksploderer (tekst 3a) med fokus på argumentation og sproglige virkemidler, herunder hvordan teksten forsøger at påvirke modtageren 
- at inddrage Klimastrejke (tekst 3b ) i en perspektivering til det overordnede emne. Du skal bl.a. vurdere mediets betydning for formidlingen af budskabet
- at formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider à 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Tekster til opgave 3


Til opgaven hører to tekster (tekst 3a og 3b).


3b. Schøtministeriet: Schøt’s NyUgesTale 273: Klimastrejke

Uddraget er fra YouTube-kanalen Schøtministeriet, offentliggjort 22. marts 2019. Uddraget er fra programmets start: 00:00-05:11. Michael Schøt er standupkomiker og tekstforfatter.

Schøt’s NyUgesTale 273: Klimastrejke
Opgave 4


Titel: True crime: Virkelige forbrydelser som underholdning


Opgaveformulering
Skriv en debatterende artikel, hvor du med udgangspunkt i konkrete eksempler undersøger og diskuterer, hvorvidt virkelige forbrydelser kan bruges som underholdning, idet du forsøger at overbevise din læser om dine synspunkter. 

I din artikel skal du inddrage Drop true crime – lysten til morbid underholdning skal ikke stilles med andre menneskers tragedie (tekst 4a) samt Dobbeltmordet (tekst 4b  ) og Mørkeland eps. 51 (tekst 4c  ).

I din undersøgelse skal du særligt fokusere på:
- at diskutere det etiske aspekt i at bruge virkelige forbrydelser som underholdning. Inddrag hovedsynspunkter og argumenter fra Drop true crime – lysten til morbid underholdning skal ikke stilles med andre menneskers tragedie (tekst 4a)
- at underbygge dine egne argumenter med konkrete eksempler og herunder inddrage Dobbeltmordet (tekst 4b  ) og Mørkeland eps. 51 (tekst 4c  )
- at præsentere emnet gennem en fokuseret indledning og diskussion, og forsøge at overbevise din læser gennem en stærk og velgennemtænkt argumentation med en afslutning, der markerer dit synspunkt

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider à 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Tekster til opgave 4


Til opgaven hører tre tekster (tekst 4a, 4b og 4c).


4b. DR Radio: Dobbeltmordet

Podcasten Dobbeltmordet er produceret af DR Radio. Uddraget er starten af afsnittet Opråb (00.00-02.00), sendt første gang 19. februar 2017.

Dobbeltmordet4c. Mørkeland

Uddrag fra podcasten Mørkeland, episode 51 (2.33-4.43), udgivet 10. marts 2019. Podcastserien Mørkeland er produceret af Camilla Bjerregaard Aurvig og Kristine Sofie Bugbee.

Mørkeland
Oplysninger til brug for Copydan


Bringes i henhold til aftale mellem Undervisningsministeriet og Copydan.

Opgave 1
Kjell Askildsen: Græshoppen.
Hundene i Thessaloniki, Per Kofod, 1996.


Opgave 2
DR TV: Skaterpigerne – Don't Give A Fox.
Sendt første gang på DR3 15. maj 2019.

DR TV: De Perfekte Piger.
Sendt første gang på DR3 26. september 2018.


Opgave 3
Jacob Skyggebjerg: ‘FUCK YOU’ til Moder Natur: Vi ses på Mars, når klimaet går amok og lokummet eksploderer.
Politiken 21. maj 2017.

Schøtministeriet: Schøt’s NyUges Tale 273: Klimastrejke.
https://www.youtube.com/watch?v=-YJpFSQTuAU.


Opgave 4
Andrea Dragsdal: Drop true crime – lysten til morbid underholdning skal ikke stilles med andre menneskers tragedie.
Information 16. juli 2019.

DR Radio: Dobbeltmordet.
https://www.dr.dk/radio/p4kbh/mads-monopolet-podcast/dobbeltmordet.
DR Radio, sendt første gang 19. februar 2017.

Mørkeland: Episode 51.
https://podtail.com/da/podcast/morkeland/episode-51/.
Udgivet 10. marts 2019.