Engelsk A

Digital eksamensopgave med adgang til internettet


Delprøve 1 og 2

Fredag den 29. maj 2015
kl. 09.00-14.00

Vejledning til opgavesættet


Du skal besvare følgende prøver:
 • Delprøve 1: Opgave 1-4
 • Delprøve 2: Opgave 5A eller opgave 5B
Tekster i dette opgavesæt:
Opgave 5A:
“Departure Time”, a short story by Tessa Green, 2013.
Opgave 5B:
“Look at those lugholes!”, an article by Elliot Haworth, The Telegraph website, 2014.
“Welsh campaign challenges discrimination against ‘body art’”, a news clip, CJS News website, 2014.


Vejledning til opgaverne og skabelon
Den samlede eksaminationstid for opgave 1-5 er 5 timer. Besvarelsen bedømmes som en helhed ud fra de faglige mål for niveauet. Der lægges vægt på beherskelsen af det engelske sprog, forståelse af forlægget og færdighed i skriftlig fremstilling på engelsk.

Det anbefales, at du skriver din besvarelse i skabelonen, som ligger under Toolbox i menuen til venstre. Besvarelsen afleveres i ét dokument med opgaverne i rækkefølgen 1-5.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler må benyttes til besvarelse af opgavesættet. Kommunikation med omverdenen er ikke tilladt.
Henvisninger til tekst, video- og lydklip


Hvis du citerer fra en grammatikbog eller internetside i delprøve 1, skal du angive kilde.
Alt materiale anvendt i delprøve 2 skal være engelsksproget og angives med kildehenvisninger.
Du kan henvise til dele af video- og lydklip, f.eks. ved at angive afspillerens minut- og sekundtal for henholdsvis starten og afslutningen af klippet.


Den generelle, overordnede skabelon for en henvisning til internetmateriale

Author, Title. Site, medium. Date accessed. [Link].

Eksempler:
Artikel fra internettet med forfatter
Kate Abbey-Lambertz, “Big Sean Gives Back to Hometown Detroit, Hands Out School Supplies to Students”. Huffington Post website. Viewed 8-8-2013.
[http://www.huffingtonpost.com/2013/08/30/big-sean-detroit-school-supplies_n_3837896.html].

Artikel fra internettet uden forfatter
“The Civil War and emancipation”. PBS website. Viewed 6-6-2013.
[http://www.pbs.org/wgbh/aia/part4/4p2967.html].

Opslag på internettet
“Emancipation Proclamation”. Wikipedia website. Viewed 6-6-2013.
[http://en.wikipedia.org/wiki/Emancipation_Proclamation].

Video på internettet
ABC News, “Obama’s Historic Pro-Gay Marriage Stance”. YouTube website. Viewed 27-4-2013.
[http://www.youtube.com/watch?v=V_RkoMDv3fE]. (3:10-3:22)
Kildeoplysninger


Oplysninger om kilderne til de enkelte tekster findes i teksternes manchetter på opgavesiderne.
Teksternes ortografi og tegnsætning følger forlæggene. Trykfejl er dog rettet.
Opsætningen følger ikke nødvendigvis forlæggene. Dog følges forlægget nøje, hvor opsætningen på den ene eller anden måde indgår i opgaven.

Delprøve 1


Besvar opgaverne 1-4. Følg opgaveformuleringen, og skriv svarene på dansk eller engelsk som angivet i opgaverne.
Under Toolbox i menuen til venstre kan du hente en skabelon til at skrive din besvarelse i. Den indeholder sidehoved til dine eksamensoplysninger og felter til besvarelse af opgaverne. Husk at udfylde sidehovedet.
Opgave 1


I hver af nedenstående sætninger er en grammatisk fejl understreget. Skriv den korrekte sætning, og forklar dine rettelser med udgangspunkt i sætningerne. Brug relevant grammatisk/faglig terminologi. Skriv din forklaring på dansk.

 1. As a young man Elliot Haworth did some research into art of ear stretching.
 2. He knew he would had to worry about his chances of getting a job later in life.
 3. By some people body modifications and body art is seen as signs of strength and self-esteem.
 4. The method of stretching ears presented in Haworth’s article sounds rather painfully.
 5. The Foreign Office has on the internet a site for Britons who intend to go and live abroad.
 6. Patras is one of Greece’s largest citys.
 7. Author Tessa Green, who is also painter and solicitor, has written the short story “Departure Time”.
 8. The main character Samantha is not used to travel in first-class carriages on Greek trains.
 9. On all her previous visits to Athens had she and her husband’s family gone by car.
 10. For Samantha the life she is forced to live in Greece felt uncomfortable, and it makes her anxious.

Opgave 2


I nedenstående sætninger fra artiklen ”Look at those lugholes” er nogle adverbier (biord) understreget. Forklar kort, hvilken regel for adverbiets placering den enkelte sætning illustrerer. Brug grammatisk/faglig terminologi. Skriv dit svar på dansk.

 1. I eventually found an American company that sold a “taper kit” ranging from 2.5mm to 12mm in gauge.
 2. … it was red and throbbing with pain but as far as I was concerned it looked really, really cool.
 3. They are currently using a model in prominent advertisements on London buses who is covered in tattoos and has his ears stretched.
 4. … but – even when I dressed smartly – the immediate emphasis was on the dangling plates of wood wedged in my ears.

Opgave 3


Nedenstående sætninger er fra artiklen “Look at those lugholes!”. Forklar kort, hvilke regler for brugen af do-omskrivning sætningerne illustrerer. Brug grammatisk/faglig terminologi. Skriv dit svar på dansk.


 1. My Father wasn’t best pleased, but I felt like a bad ass and didn’t really care.
 2. “Does it hurt?”
 3. As I grew out of my rebellious phase, I really did begin to worry about getting a job.
 4. I really believed, and still do believe, that my stretchers had become a defining part of my individuality […].

Opgave 4


Nedenstående tekst er fra Visit Greece. Beskriv, hvordan Grækenland fremstilles som en attraktiv feriedestination gennem brugen af substantiver (navneord), adjektiver (tillægsord) og verber (udsagnsord). Brug relevant grammatisk/faglig terminologi og eksempler fra teksten. Skriv dit svar på dansk.


Beauty in Greece is exquisite; timeless; unspoiled. It was in this sacred landscape that love was born.
Greece is the birthplace of the winged God Eros, the son of Aphrodite; the God that with his quiver and
3
arrows inspired artists and writers over the centuries to praise the virtues of love. Whether you are looking

for an ideal honeymoon destination or just a romantic escape, the beauty and diversity of the Greek
landscape forms the most romantic backdrop to celebrate your love.

6
Search for your fairy-tale romance in the Greek islands, a perfect honeymoon destination bathed in sunlight

all year long. Explore with your other half the islands on a cruise and enjoy sun-kissed beaches, superb
natural landscapes, cosmopolitan resorts and traditional settlements alike or taste exquisite local dishes.
9
Santorini, Mykonos and Corfu rank among the most popular romantic getaways in Greece but don’t forget

to pay a visit to the rest of the Aegean and Ionian islands as well!

Set out on a journey through time and experience the sheer medieval beauty of wonderfully preserved
12
stone-built settlements and fortified towns spread all over Greece. Be the knight or princess of your

childhood fairytales in the Byzantine town of Mystras; unveil a medieval mystery in Monemvasia or
rediscover romance as you enter one of the largest medieval towns in Europe, the old town of Rhodes.

www.visitgreece.gr


Delprøve 2


Besvar enten opgave 5A eller opgave 5B.

Assignment 5A


Write an analytical essay (800-1200 words) in which you analyse and interpret Tessa Green’s short story “Departure Time”.

Part of your essay must focus on how the writer creates suspense and on cultural differences.

In your essay you must include references to the short story. You may use information from the internet in your essay. All sources must be documented.


Material
Tessa Green, “Departure Time”, 2013.

Assignment 5B


Write an analytical essay (800-1200 words) in which you analyse Elliot Haworth’s article “Look at those lugholes!” and discuss the issue of body art in the workplace.

Part of your essay must focus on how Haworth uses his own story and on his intention.

In your essay you must include references to:
 • Elliot Haworth’s article
 • The CJS News clip “Welsh campaign challenges discrimination against ‘body art’”
 • 1-2 other internet sources
All sources must be documented.

Materials
Elliot Haworth, “Look at those lugholes!”, The Telegraph website, May 22, 2014.

CJS News, “Welsh campaign challenges discrimination against ‘body art’”, CJS News website, May 23, 2014.

Toolbox


Hent skabelonen til besvarelsen i menuen til venstre. Den indeholder sidehoved til dine eksamensoplysninger og felter til besvarelse af opgaverne. Husk at udfylde sidehovedet.

Kilder


Anvendt materiale (til brug for Copydan):

Tessa Green. “Departure Time”. Ed. Kate Pullinger. Once Upon a Time There Was a Traveller. London: Virago Press, 2013.

Elliot Haworth. “Look at those lugholes!”. The Telegraph website, May 22, 2014, viewed November 2014. (www.telegraph.co.uk)

CJS News. “Welsh campaign challenges discrimination against ‘body art’”. CJS News website, May 23, 2014, viewed November 2014. (www.jomec.co.uk/cjsnews)

Image credit: Map of Greece. Google Maps website, 2014, viewed November 2014. (www.maps.google.dk)