Dansk som andetsprog A

Onsdag den 11. august 2021
kl. 09.00-14.00

Prøvegenrer
Om de to opgavegenrer


Artiklen som genre
De to opgavegenrer, du kan vælge at skrive, ligger inden for den overordnede skrivegenre: artikel. En artikel er en faktatekst, som ville kunne offentliggøres og læses af en interesseret læser.
    Du er afsenderen. Den modtager, du skal have i tankerne, når du skriver, er en medborger, der interesserer sig for kultur og litteratur. Din modtager er bredt orienteret i danske medier, bøger, film og aktuelle debatter samt i den danske litteraturhistorie. Din modtager kender derfor også danskfaglige begreber som eksempelvis fortællesynsvinkel, flashforward og metafor. Det betyder, at du ikke behøver at definere disse begreber, når du bruger dem.
    En artikel er opbygget med en indledning, en midte og en afslutning. Indledningen er fokuseret og åbner for centrale aspekter af emnet og din vinkel. Din artikel skal være skrevet i en sammenhængende form (dvs. ikke i punktform). Den skal have en fokuseret overskrift og kan eventuelt gøre brug af underoverskrifter.
    I din artikel bruger du viden og tekster. Du skal præsentere de tekster, du inddrager, for din læser, hvilket vil sige, at du i din tekst skal nævne forfatter, titel og gerne årstal, når du nævner teksten første gang. Det betyder til prøven, at også de tekster, som hører til opgaverne, skal præsenteres for din modtager. Du kan ikke forvente, at din læser kender dette materiale.
    Du skal samtidig altid henvise til det materiale, du inddrager i din artikel. Du kan henvise på flere måder, men brug samme måde gennem hele artiklen. Du kan bruge fodnoter, henvise i parentes i din tekst eller som du ellers har lært det. Det vigtigste er, at du er konsekvent gennem hele artiklen og henviser på den samme måde.

Den analyserende artikel
I en analyserende artikel skal du analysere og fortolke en tekst. Som led i din artikel skal du:
 • præsentere din artikels overordnede emne
 • indføre læserne i en tekst, som de ikke kender
 • analysere væsentlige aspekter af teksten med brug af nærlæsning, velvalgte citater og relevante fagbegreber
 • knytte analysen til en fortolkning af teksten, hvor du forklarer, hvordan enkeltdele i teksten og teksten som helhed skal forstås – også det der gemmer sig mellem linjerne
 • perspektivere teksten til din artikels overordnede emne

Den debatterende artikel
I en debatterende artikel skal du argumentere for dine holdninger til et emne og forsøge at overbevise dine læsere om, at du har ret. Som led i din debatterende artikel skal du:
 • præsentere din artikels overordnede emne
 • præsentere læserne for hovedsynspunktet i en tekst, som de ikke kender
 • tage stilling til tekstens hovedsynspunkt og dens argumentation
 • diskutere og debattere forskellige holdninger til emnet

Faktaboks: Forskellen på diskussion og debat

Diskussion:
Formålet med diskussionen er at gøre din læser klogere på opgavens problemstilling ved at undersøge forskellige synspunkter på emnet. I en diskussion skal du vise synspunkter for (dvs. ’på den ene side’) og imod (dvs. ’på den anden side’). Det kan være de synspunkter, som står i tekstmaterialet, det kan være dine egne synspunkter, eller det kan være mere generelle synspunkter, som du formulerer ud fra din viden om emnet.

Debat:
Formålet med en debat er at overbevise din modtager om, at du har ret. Diskussion og debat hænger ofte tæt sammen, fordi diskussionen er med til at vise forskellige synspunkter på emnet. Når du debatterer, er det vigtigt, at du fremfører de stærkeste argumenter og anvender en solid og saglig argumentation for at overbevise læseren. I en debat vil der ofte blive anvendt forskellige argumentationsformer og sproglige virkemidler, som er med til at understøtte argumentationen og overbevise modtageren.
Henvisningspraksis


I dansk som andetsprog A gælder som i andre fag, at alle kilder skal dokumenteres. Du skal derfor præsentere det materiale, du anvender i din artikel, og henvise til det enten i fodnoter eller direkte i teksten.
    Du skal ikke vedlægge anvendt materiale i bilag eller udarbejde en litteraturliste.
    Når du henviser, kan du med fordel anvende den praksis, som er beskrevet herunder, men det kan også være, at du har lært det på en lidt anden måde på din skole. Det vigtigste er, at den henvisningspraksis, du vælger, bruges konsekvent hele vejen gennem din tekst.

Forslag til, hvordan du henviser til tekster fra hæftet eller andet materiale:
Når du første gang skriver om en tekst eller et medieklip fra eksamensopgaven, og når du citerer fra materialet, skal du oplyse følgende i en fodnote:
  - Forfatter (eller afsender ved film)
  - Titel
  - Udgiver (fx et forlag, en avis eller en webside)
  - Årstal (og dato ved artikler)

Når du citerer fra teksterne skal du indsætte oplysninger om:
  - Side- og evt. linjetal (ved citater)
  - Minut- og sekundtal (ved citater fra film og lignende)

Eksempel på henvisning til tekst i eksamensopgaven:
Hovedpersonen i novellen er beskrevet som ”forfængelig og ikke til at holde ud.”1

Medieforsker ved Københavns Universitet Henrik Søndergaard mener, at DR’s underholdningsprogrammer af denne grund er vigtige for at fastholde seerne, hvilket han udtrykker i artiklen Borgerlige vil sætte DR på slankekur fra Berlingske den 1. januar 2014: ”Hvis man fjerner det underholdende, så vil man se, at DR samlet set får færre seere.”2


1 Stig Dalager: Det der gror. Gyldendal, 2010, s. 2
2 Henrik Dannemand Jensen og Kristian Lindberg: Borgerlige vil sætte DR på slankekur. Berlingske, 1. jan. 2014.
Opgave 1


Du skal skrive en analyserende artikel om at tage valg i livet. Som en del af artiklen skal du analysere og fortolke Villy Stuckenbergs tekst Æventyret (tekst 1).

I din artikel skal du blandt andet besvare følgende:
 • Hvordan vil du karakterisere tekstens hovedperson?
 • Hvordan tolker hovedpersonen selv det, han oplever?
 • Hvordan kan slutningen fortolkes?
 • Hvilken rolle spiller tekstens titel og genre?
Begrund dine svar med centrale citater fra teksten.

Du skal skrive en fokuseret og spændende indledning, hvor du præsenterer emnet for din artikel, og en afslutning, der sammenfatter dine pointer.

Du skal selv finde på en passende og fængende overskrift til din artikel.

Du skal skrive minimum 1000 ord.

Tekst 1:
Viggo Stuckenberg: ÆventyretDu skal besvare én af opgaverne 1-3Opgave 2


Skriv en analyserende artikel om, hvordan kampagnefilm kan påvirke modtageren. Som en del af besvarelsen skal du lave en analyse af kampagnefilmen Lille land – stort fællesskab (tekst 2).

Din artikel skal blandt andet besvare følgende:
 • Hvad handler kampagnefilmen om?
 • Hvad er filmens hensigt?
 • Hvordan bruges virkemidler, herunder filmiske virkemidler, og med hvilken effekt?
 • Hvordan hænger filmens tekst-, lyd- og billedside sammen?
 • Synes du, at filmens kommunikation er vellykket? Begrund dit svar.
I din artikel skal du præsentere og forklare centrale steder i filmen.

Du skal skrive en fokuseret og spændende indledning, hvor du præsenterer emnet for din artikel, og en afslutning, der sammenfatter dine pointer.

Du skal selv finde på en passende og fængende overskrift til din artikel.

Du skal skrive minimum 1000 ord.

Tekst 2:
Socialdemokratiet: Lille land – stort fællesskab

Videoen blev lanceret på Socialdemokratiets Facebook-side og YouTube-kanal i august 2020.
Mette Frederiksen var på dette tidspunkt formand for Socialdemokratiet og Danmarks statsminister.


Lille land – stort fællesskab
Du skal besvare én af opgaverne 1-3Opgave 3


Skriv en debatterende artikel om mediernes dækning af krisesituationer. I din artikel skal du inddrage Joël C. Boukris debatindlæg Mediernes frygtformidling terroriserer befolkningen (tekst 3).

I din artikel skal du blandt andet besvare følgende:
 • Hvad er din holdning til emnet mediernes dækning af krisesituationer?
  Begrund din holdning.
 • Hvad er Joël C. Boukris hovedsynspunkt?
 • Hvad mener du om Joël C. Boukris synspunkter og argumenter?
 • Hvilke andre holdninger kan man have til emnet?
I din artikel skal du bruge centrale citater fra teksten.

Du skal skrive en fokuseret og spændende indledning, hvor du præsenterer problemstillingen i din artikel, og en afslutning, der sammenfatter dine pointer.

Du skal selv finde på en passende og fængende overskrift til din artikel.

Du skal skrive minimum 1000 ord.

Tekst 3:
Joël C. Boukris: Mediernes frygtformidling terroriserer befolkningenDu skal besvare én af opgaverne 1-3LYD

Oplysninger til brug for Copydan


1. Viggo Stuckenberg: Æventyret, 1899. I: Nordlys 1, Danske noveller fra Blicher til Blixen, Gyldendal 1996

2. Socialdemokratiet: Lille land – stort fællesskab. YouTube, 28. august 2020. https://youtu.be/p-pd2aCVQD4

3. Joël C. Boukris: Mediernes frygtformidling terroriserer befolkningen. I: POV – Point of View International, 31. juli 2020. https://pov.international/mediernes-frygtformidling-terroriserer-befolkningen/