Dansk A

Onsdag den 10. august 2022
Kl. 09.00-14.00Vejledning


Vejledning specielt til dette opgavesæt
Dette opgavesæt indeholder fire opgaver med tilhørende tekster.

Teksterne til de enkelte opgaver
Du finder frem til teksten eller teksterne til de enkelte opgaver ved at klikke på linket.

Du skal besvare én af opgaverne
Brug opgavens titel som overskrift for din besvarelse.

Kildeoplysninger
Oplysninger om kilderne til de enkelte tekster findes i teksternes manchetter på opgavesiderne.

Henvisninger til video- og lydklip
Du kan henvise til dele af video- og lydklip f.eks. ved at angive afspillerens minut- og sekundtal for henholdsvis starten og afslutningen af den del af en tekst, du benytter.Om de to opgavegenrer


Artiklen som genre
De to opgavegenrer, du kan vælge at skrive, ligger indenfor den overordnede skrivegenre: artikel. En artikel er en faktatekst, som ville kunne offentliggøres og læses af en interesseret læser.
Du er afsenderen. Den modtager, du skal have i tankerne, når du skriver, er en medborger, der interesserer sig for kultur og litteratur. Din modtager er bredt orienteret i danske medier, bøger, film og aktuelle debatter samt i den danske litteraturhistorie. Din modtager kender derfor også danskfaglige begreber som eksempelvis fortællesynsvinkel, flashforward og metafor. Det betyder, at du ikke behøver at definere disse begreber, når du bruger dem. En artikel er opbygget med en indledning, en midte og en afslutning. Indledningen er fokuseret, den rummer og åbner for centrale aspekter af emnet og din vinkel. Din artikel skal være skrevet i en sammenhængende form (dvs. ikke i punktform). Den skal have en fokuseret overskrift (til eksamen er det den titel, som hører til opgaven) og kan eventuelt rumme underoverskrifter.
I din artikel bruger du viden og tekster. Du skal præsentere de tekster, du inddrager, for din læser, hvilket vil sige, at du i din tekst skal nævne forfatter, titel og gerne årstal, når du nævner teksten første gang. Det betyder til prøven, at også de tekster, som er til opgaverne, skal præsenteres for din modtager. Du kan ikke forvente, at din læser kender det materiale, opgaven er stillet i til den skriftlige prøve.
Du skal samtidig altid henvise til det materiale, du inddrager i din artikel. Du kan henvise på flere måder, men brug samme måde gennem hele artiklen. Du kan bruge fodnoter, henvise i parentes i din tekst eller som du ellers har lært det. Det vigtigste er, at du er konsekvent gennem hele artiklen og henviser på den samme måde.

Analyserende artikel
Når du skriver en analyserende artikel, skal du undersøge en tekst ved at nærlæse den med henblik på analyse, fortolkning og vurdering. Teksten kan være mundtlig, skriftlig eller multimodal. Din opgave er at formidle din tekstforståelse klart for en læser, der ikke kender teksten, og forklare din læser, hvad der står i teksten, og hvordan teksten – også dét, der gemmer sig mellem linjerne – skal forstås. Det er vigtigt, at du i din analyse både går helt tæt på teksten og citerer centrale passager og hæver dig over dine tekstnedslag vha. relevante analysebegreber. Når du slår ned på noget i teksten, skal du huske at forklare og udlægge det for din læser. Hvis opgaven kræver det, skal du også gennem en perspektivering vise, hvordan teksten kan læses og forstås i en bredere sammenhæng, det kan fx være en litteraturhistorisk, tematisk eller genremæssig sammenhæng.

Kendetegnende for den gode analyserende artikel er det, at den viser blik for tekstens hvad, hvordan og hvorfor og formidler analysen, fortolkningen og vurderingen klart, vinklet og sammenhængende. Tænk på, at din artikel skal føre læseren frem til en samlet forståelse og perspektivering af teksten.
Typiske skrivehandlinger: Forklare, beskrive, dokumentere, udlægge, analysere, fortolke, vurdere, perspektivere.
Delvist beslægtede genrer: Anmeldelser, værklæsninger i tekster om forfatterskaber eller filmgenrer, forfatter- eller værkbiografier, foredrag om litteratur, kunst eller film, podcast/radio/tv om kultur, retoriske analyser af taler, litterære forskningsartikler.

Debatterende artikel
Når du skriver en debatterende artikel, skal du undersøge og diskutere et danskfagligt debatemne eller spørgsmål. Dit mål med artiklen skal være 1) gennem en diskussion at gøre din læser klogere på emnet og de forskellige vinkler og synspunkter, man kan anlægge på det, 2) i en mere debatterende form at argumentere for dine holdninger til emnet og gennem en stærk og velgennemtænkt argumentation at forsøge at overbevise din læser om dine synspunkter.
Til den debatterende artikel knytter der sig altid et tekstmateriale – det kan både være mundtligt, skriftligt og multimodalt. Du skal undervejs i din debatterende artikel inddrage og forholde dig til tekstmaterialet ved at forklare din læser, hvilke synspunkter og argumenter der er centrale. Det er meningen, at du skal inddrage det, der er væsentligt for din egen undersøgelse eventuelt med konkrete citater eller eksempler fra teksten. Du skal samtidig inddrage andre synspunkter og eksempler, som kan understøtte din argumentation, og derved overbevise din læser. De andre synspunkter kan være fra en anden tekst, men det kan også være synspunkter, som du selv formulerer. Dine eksempler kan du hente fra aktuelle sager, egne oplevelser med relevans for emnet, eller noget du har læst eller set i undervisningen, i avisen, på nettet, i fjernsynet el.lign.

Kendetegnende for den gode debatterende artikel er, at den undersøger det danskfaglige emne, formulerer præcise synspunkter ved hjælp af relevante eksempler og belæg og formår at overbevise sin læser.
Typiske skrivehandlinger: Argumentere, eksemplificere, redegøre, karakterisere, diskutere.
Delvist beslægtede genrer: Aviskronikker, debatindlæg, klummer, diskussioner på sociale medier, tv/radio-debatter, politiske taler, avisledere, blogindlæg.Indholdsfortegnelse


Opgaver og tekster
Du skal besvare én af opgaverne 1 – 4. Brug opgavens titel som overskrift for din besvarelse.
Analyserende artikler

1. Fortællinger med fabeltræk
1. Mehis Heinsaar: Ræve og fugle

2. Undertrykkelse og magtanvendelse
2a. Johan Oettinger: Seven Minutes in the Warsaw Ghetto ()
2b. Ditte Mejlhede: De 7 parametre

3. Taler til ungdommen
3a. Caspar Eric: Tale til ungdommen 2020
3b. Isabella Pilegaard Johansen: Tale til unge om håb i en coronatid 2021Debatterende artikel

4. Kønsneutralt sprog
4a. Radio 24syv: Martin Krasnik: Politiken svigter sit ansvar ()
4b. Silas L. Marker: Diskussionen om kønsneutrale stedord: Det er som at insistere på at kalde nogen Lars, selv om vedkommende hedder Peter
4c. Martin Krasnik: Ved de hvad?Ortografi og tegnsætning følger originalerne. Trykfejl er dog rettet.Opgave 1


Titel: Fortællinger med fabeltræk


Opgaveformulering
Skriv en analyserende artikel, der undersøger fortællinger med fabeltræk, dvs. fortællinger hvor dyr eller dyrisk adfærd spiller en central rolle.

I din artikel skal du analysere, fortolke og perspektivere Ræve og fugle (tekst 1).

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
- at analysere og fortolke Ræve og fugle (tekst 1), hvor du bl.a. kommer ind på, hvordan fortællingen bruger fabeltræk og humor til at understrege moralen
- at perspektivere din analyse og fortolkning til det overordnede emne for artiklen, idet du inddrager et eller flere eksempler fra fx litteratur, film, fabler, eventyr eller folkeviser
- at formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Tekst til opgave 1


Til opgaven hører en tekst (tekst 1).Du skal besvare én af opgaverne 1-4.  
Opgave 2


Titel: Undertrykkelse og magtanvendelse


Opgaveformulering
Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger, hvordan man kan skildre undertrykkelse og magtanvendelse.

I din artikel skal du analysere, fortolke og perspektivere kortfilmen Seven Minutes in the Warsaw Ghetto (tekst 2a ) og inddrage centrale pointer om den gode kortfilm fra De 7 parametre (tekst 2b).

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
- at analysere og fortolke Seven Minutes in the Warsaw Ghetto (tekst 2a ) med særligt fokus på, hvordan undertrykkelse og magtanvendelse bliver fremstillet. Du skal bl.a. komme ind på, hvordan kortfilmens form understøtter dens indhold. I artiklen skal du inddrage centrale pointer om den gode kortfilm fra De 7 parametre (tekst 2b)
- at perspektivere din analyse og fortolkning til det overordnede emne for artiklen, idet du inddrager et eller flere andre eksempler, fx litteratur, tegneserie, kortfilm, film, dokumentar eller maleri
- at formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Tekster til opgave 2


Til opgave 2 hører to tekster (tekst 2a og 2b).


2a. Johan Oettinger: Seven Minutes in the Warsaw Ghetto


Kortfilm instrueret af Johan Oettinger, manuskript af Richard Raskin. Premiere på CPH PIX, 26. april 2012.

Seven Minutes in the Warsaw Ghetto


Du skal besvare én af opgaverne 1-4.  

Opgave 3


Titel: Taler til ungdommen


Opgaveformulering
Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger taler til ungdommen.

I din artikel skal du lave en analyse, fortolkning og vurdering af Tale til ungdommen 2020 (tekst 3a) og Tale til unge om håb i en coronatid 2021 (tekst 3b).

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
- at lave en sammenlignende analyse og fortolkning af Tale til ungdommen (tekst 3a) og Tale til unge om håb i en coronatid 2021 (tekst 3b), med særligt fokus på kommunikationssituationen og brugen af retoriske og sproglige virkemidler
- at vurdere, hvordan talerne indgyder ungdommen håb for fremtiden
- at formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Tekster til opgave 3


Til opgaven hører to tekster (tekst 3a og 3b).Du skal besvare én af opgaverne 1-4.  
Opgave 4


Titel: Kønsneutralt sprog


Opgaveformulering
Skriv en debatterende artikel, hvor du med udgangspunkt i konkrete eksempler undersøger, om sproget skal være kønsneutralt.

I din artikel skal du inddrage Martin Krasnik: Politiken svigter sit ansvar (tekst 4a ) og Diskussionen om kønsneutrale stedord: Det er som at insistere på at kalde nogen Lars, selv om vedkommende hedder Peter (tekst 4b).

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
- at diskutere og debattere, om sproget skal være kønsneutralt. Du skal inddrage hovedsynspunkter og argumenter fra Martin Krasnik: Politiken svigter sit ansvar (tekst 4a ) og Diskussionen om kønsneutrale stedord: Det er som at insistere på at kalde nogen Lars, selv om vedkommende hedder Peter (tekst 4b)
- at underbygge din egen argumentation med konkrete eksempler. Du kan inddrage selvvalgte eksempler, eksempler fra tekst 4a og 4b samt Ved de hvad? (tekst 4c)
- at præsentere emnet gennem en fokuseret indledning og diskussion og forsøge at overbevise din læser gennem en stærk og velgennemtænkt argumentation med en afslutning, der markerer dit synspunkt

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Tekster til opgave 4


Til opgaven hører tre tekster (tekst 4a, 4b og 4c).


4a. Radio 24syv: Martin Krasnik: Politiken svigter sit ansvar


Trailer for debatprogram på Radio 24syv mellem Christian Jensen (f. 1972), chefredaktør på Politiken, og Martin Krasnik (f. 1971), chefredaktør på Weekendavisen. Opslag på Radio 24syvs Facebookside, 27. september 2019.

Politiken svigter sit ansvar


Du skal besvare én af opgaverne 1-4.  

Oplysninger til brug for Copydan


Bringes i henhold til aftale mellem Undervisningsministeriet og Copydan.

Opgave 1
Mehis Heinsaar: Ræve og fugle.
Den natblå baret og andre spøjse historier, Forlaget Apuleius’ Æsel, 2020.

Opgave 2
Johan Oettinger: Seven Minutes in the Warsaw Ghetto.
Basmati Film og Wired Fly. Premiere CPH PIX, 26. april 2012.

Ditte Mejlhede: BEST OFF – Kortfilmpakke fra Odense International Film Festival. Et undervisningsmateriale.
Odense International Film Festival og Kulturregion Fyn, 2018.

Opgave 3
Caspar Eric: Tale til ungdommen 2020.
Kulturen på P1 og DR P1’s Facebookside, 19. juni 2020.

Isabella Pilegaard Johansen: Tale til unge om håb i en coronatid 2021.
dansketaler.dk, 12. marts 2021.

Opgave 4
Radio 24syv: Martin Krasnik: Politiken svigter sit ansvar.
Radio 24syvs Facebookside, 27. september 2019.

Silas L. Marker: Diskussionen om kønsneutrale stedord: Det er som at insistere på at kalde nogen Lars, selv om vedkommende hedder Peter.
politiken.dk, 5. oktober 2019.

Martin Krasnik: Ved de hvad?
weekendavisen.dk, 19. september 2019.